Innehåll

Digital hemguide hjälper äldre med teknik

Du som är 75 år eller äldre kan nu få hjälp att öka din digitala kompetens och få praktisk hjälp med digitala lösningar i hemmet.

- Många äldre behöver digital hjälp. Stöd i att använda digitala lösningar främjar sociala kontakter och minskar känslan av ensamhet hos äldre personer, säger Lennart Nilsson (KD), ordförande i äldrenämnden.

Äldre som saknar kunskap och praktisk erfarenhet av internet riskerar att stängas ute från många delar av samhället. Bristande digital kompetens kan leda till minskad delaktighet och inflytande i samhällslivet, men också till minskad självständighet. Det är främst personer över 75 år som har halkat efter användandet av internet.

Den digitala hemguiden kan hjälpa till med allt från att starta en e-postadress och lära ut hur man skickar mail, till att få digital-tv:n att fungera. Är det något problem i hemmet så blir det ett personligt besök, men rådgivning kan även ske över telefon eller videosamtal.

Läs mer om digital hemguide här

Boka via servicecenter

Personligt hembesök eller tid för rådgivning bokas via Järfälla kommuns servicecenter.

Ring 08-580 285 00

E-post: kontakt@jarfalla.se

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp