Gå direkt till sidans innehåll

2020-04-08

Din rättighet att hjälpa till som anhörig

Om du har en anhörig som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan fatta sina egna beslut, men saknar fullmakt, kan du ändå hjälpa personen med stöd av anhörigbehörighet.

Det ska vara uppenbart att din anhörige inte klarar av sin ekonomi själv men oförmågan behöver inte vara bestående.

Vilka åtgärder som kan vidtas skiljer sig från person till person. Varje situation är unik och det är den enskildes behov i varje enskilt fall som avgör vilka åtgärder som kan vidtas. Exempel på åtgärder som omfattas av anhörigbehörigheten är att betala räkningar, föra över pengar mellan den enskildes konton, lämna inkomstdeklaration, teckna hemförsäkring, reklamera felaktiga produkter, ansöka om bostadsbidrag och annat bistånd från de sociala myndigheterna innefattande bland annat hemtjänst, färdtjänst och äldreboende.

Läs mer om att hjälpa en anhörig på webbplatsen Konsumenternas.se

Svenska bankföreningens informationsblad om att hjälpa en anhörig

Upp