Innehåll

Efterlängtad bro öppnar för trafik

530 meter lång och 28 meter bred sträcker den sig över E18 och Mälarbanan. Tisdagen den 21 juni öppnar Veddestabron för trafik.

Solrosor i Järfälla.

Drönarbild över Veddestabron i oktober 2021. Tisdagen den 21 juni öppnar Veddestabron för trafik. Veddestabron sträcker sig över E18 och järnvägen, mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby. Närmast i bild syns Bas Barkarby som öppnade i januari 2022.

Veddestabron sträcker sig över E18 och järnvägsspåren, mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby, vid pendeltågsstationens norra ände. Med två körfält i vardera riktning samt gång- och cykelväg kommer Veddestabron att knyta samman Järfälla och den nya stadsmiljö som växer fram på båda sidorna om bron.

– Här utvecklar vi en levande och attraktiv plats för både nuvarande och framtida Järfällabor och besökare. På båda sidor om Veddestabron växer en helt ny stadsmiljö fram med tusentals nya bostäder, kontor, hotell, handel, service och lokaler för kultur, idrott, hälsa och sjukvård. Veddestabron är en viktig pusselbit som kommer att innebära en klar förbättring i infrastrukturen för alla som väljer att bo, leva och arbeta i Barkarby och Järfälla, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

En viktig länk

I anslutning till Veddestabron växer Stockholm och Mälardalens nya knutpunkt för kollektivtrafik fram med tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra.

– 2026 kommer man från Veddestabron att kunna kliva rakt in i en helt ny stations­byggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till och från jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Med utbyggd kollektivtrafik skapar vi också möjlighet för fler arbetsplatser. Barkarby kommer att vara en av de mest tillgängliga och attraktiva platserna i hela Stockholms- och Mälardalsregionen, säger Emma Feldman.

Visionsbild från ovan av Veddestabron och den stadsmiljö som ska växa fram runt omkring med nya bostäder, kontor, hotell, handel, service och lokaler för kultur, idrott, hälsa och sjukvård. Närmast i bild ser du Bas Barkarby som öppnade i januari 2022. Från Veddestabron kommer du 2026 att kunna kliva rakt in i en ny stationsbyggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta. Nuvarande pendeltågsstation i Barkarby skymtar du till vänster i bild. Den kommer att vara kvar och med en promenad på några minuter når du enkelt övriga färdmedel i den andra änden av perrongen. (Visionsbild: White Arkitekter)

Kort fakta Veddestabron

  • Första spadtaget för Veddestabron togs den 18 mars 2019. Söndagen den 19 juni invigs Veddestabron och två dagar därefter, den 21 juni, öppnar Veddestabron för trafik.
  • Veddestabron är 530 meter lång och 28 meter bred.
  • Veddestabron får ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning samt gång- och cykelväg i vardera riktning.
  • Veddestabron sträcker sig över E18 och Mälarbanan, mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby, och kommer att knyta ihop Järfälla och den framväxande stadsmiljön i Barkarby på ett helt nytt sätt.
  • Järfälla kommun är byggherre och har i samarbete med Trafikverket, Kauno Tiltai och Skanska byggt Veddestabron.

Läs mer om Veddestabron

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp