Gå direkt till sidans innehåll

Eldning avrådes

Det varma och torra vädret medför en ökad brandrisk i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.

Öppen eld i naturen.

Eldning avrådes gäller just nu i hela Stockholms län. Bedömningen är gjord av Länstyrelsen utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna.

På grund av den stora risken för skogs och markbränder uppmanar räddningstjänsten att du:

  • inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen.
  • använder särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen.

All eldning sker på eget ansvar

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden när du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.

Information om brandrisken kan du även få av Brandkåren Attunda:

Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen BRANDRISK Ute.

Brandrisk ute - Android

Brandrisk ute - Apple

För mer information

Information om eldning i Järfälla kommun

Följ brandriskprognosen via SMHI.se.


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp