Innehåll

Eldnings­förbud i Stockholms län på grund av hög brandrisk

Länsstyrelsen har beslutat om eldnings­förbud i Stockholms län. Hög brandrisk råder i skog och mark. Förbudet gäller tillsvidare.
There is a fire ban in Stockholm County from 18.00 pm on May 11, 2023,
which will apply until further notice.

Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 11 maj kl. 18 och varar tillsvidare. Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognos­underlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och brandspridning är låg.

Var också försiktig med cigarettfimpar och till exempel verktyg som kan slå gnistor.

Länsstyrelsen Stockholms nyhet om beslutet

Vid frågor kontakta i första hand räddningstjänsten:

Brandkåren Attunda

In english

There is a fire ban in Stockholm County from 18.00 pm on May 11, 2023, which will apply until further notice.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp