Innehåll

Energi- och klimat­råd­givningen ger kostnads­fri hjälp för att spara energi och pengar

Tennishall med LED-ljus

De nyinstallerade LED-lamporna i Järfälla Tennishall togs fram i samarbete med energi- och klimatrådgivningen.

Ditt företag kan få en kostnadsfri individuell råd­givning med en opartisk bedömning. Den kommunala energi- och klimat­rådgivningen ger ditt företag hållbara konkurrens­fördelar inom både sänkta kostnader och stärkt varumärke.

Så här gick det till när Järfälla Tennisklubb kontaktade energi- och klimatrådgivningen

Järfälla Tennisklubb kontaktade energi- och klimatrådgivningen i Järfälla för tre år sedan och var intresserade av ett förutsättningslöst energirådgivningsbesök. Rådgivaren Ted Lundberg kontaktade coachen för energi och klimat, Olof, som gjorde ett besök och skrev en utförlig rapport.

Det visade sig att tennishallen hade gammal belysning och delvis värmdes upp av direktverkande el. Belysningen beräknades stå för runt 50 % av uppvärmningen av lokalerna. Det innebar att vid konvertering till LED-belysning måste värme tillföras från annan källa. Eftersom inget vattenburet system fanns bedömdes rimligast att införskaffa ett antal luftvärmepumpar för att täcka upp spillvärmen som genererats av belysningen. Luftvärmepumparna skulle under större delen av året producera värme 2-3 gånger effektivare än vad den gamla belysningen gjort.

Resultat

Tennisklubben har bytt lysrörsbelysning på åtta tennisbanor till LED-belysning. Rörelsedetektorer och uppkoppling till bokningssystem gör belysningen aktiv endast de tider och på de banor som är bokade. Åtgärden förväntas innebära en sänkning av elförbrukningen för belysningen med ca 90 000 kWh/år. LED-belysningens högre ljusutbyte gör att spelet underlättas för både ung som gammal och tillsammans med frånvaron av flimmer gör det att arbetsmiljön för tränare förbättras. Klubben är mycket nöjd med byte av belysningen. För arbetet med belysningen har Järfälla tennisklubb fått 500 000 kronor i stöd genom Bra Miljöval energieffektiviseringsfond.

Tennisklubben har även bytt ut uppvärmningssystemet under januari 2021. Uppvärmning har tidigare skett via de gamla lysrören och elradiatorer. De har framför allt ersatts av elva luftvärmepumpar som styrs via Wi-Fi och två ventilationsanläggningar som värmer tilluften med roterande värmeväxlare. De har även takfläktar som trycker ner värmen via sensorer. Endast några element är kvar i mindre rum eftersom det är svårt att få värmen att spridas dit. Det märktes en tydlig positiv effekt av installationen.

Tennisklubben är sammantaget väldigt nöjda med vad projektet resulterade i och ser fram emot att se besparingarna i energikostnader framöver.

Om energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivarna arbetar med en enkel metod för att snabbt kunna peka på de stora energitjuvarna. De gör en översyn av företagets totala energianvändning som de sedan jämför med vad som kan anses som rimligt. Utifrån den bedömningen kan de uppskatta en besparingspotential som företaget kan förverkliga själv eller med hjälp av konsult.

Läs mer om energi- och klimatrådgivning mot företag

Kontakta en energi- och klimatrådgivare

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp