Innehåll

Ett tjugotal döda skrattmåsar vid Säbysjön

De senaste dagarna har vi upptäckt ett tjugotal döda fåglar vid Säbysjön, samt två stycken vid Kyrkparken i Barkarby. Med anledning av konstaterad fågelinfluensa på andra platser i närliggande kommuner är det sannolikt att fåglarna var drabbade av fågelinfluensa.

Vi har skickat in två döda skrattmåsar till Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) för provtagning och analys. Vi följer utvecklingen i Järfälla, i synnerhet fågelrika områden vid Säbysjön och vid Kyrkparken i Barkarby.

* Uppdatering 23 augusti *

För inlämnade övriga fåglar var provresultaten positivt för fågelinfluensa för ormvråk och skata medans det var negativt för koltrasten.

Myndigheterna har bedömt att utbrottet av fågelinfluensa som drabbat vilda fåglar i våras i Järfälla har avtagit. Påträffas döda fåglar så hanteras de enligt jordbruksverkets anvisningar.

Läs hos Jordbruksverket om hur du hanterar döda djur

* Uppdatering 23 maj *

Provresultaten bekräftade att fåglarna var smittade av fågelinfluensa. Vi väntar fortfarande på besked från SVA angående vilken typ av fågelinfluensa det handlar om. Vi har idag lämnat in ytterligare fyra döda skrattmåsar från Säby strandäng till SVA för att underlätta det fortsatta analysarbetet.

* Uppdatering 31 maj *

SVA har bekräftat att en av de två skrattmåsarna som först lämnades in för provtagning, hade den högpatogena fågelinfluensatypen H5N1. De bedömde det därför som sannolikt att bägge fåglarna har smittats av samma virustyp.

Vi väntar fortfarande på besked från SVA angående övriga fåglar (ormvråk, skata, koltrast) som lämnats in för provtagning.

Vad är fågelinfluensa?

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påvisas hos vilda fåglar. Vilda fåglar, särskilt sjöfåglar, anses vara naturliga värdar för alla typer av fågelinfluensavirus och har en stor roll i spridning av viruset. Fågelinfluensavirus finns i de sjuka fåglarnas utandningsluft och i deras avföring. Döda fåglar utsöndrar inte virus och bidrar inte till smittspridning. I likhet med de flesta andra europeiska länder, och i enlighet med EU:s lagstiftning, har Sverige övervakning av fågelinfluensa hos såväl tamfåglar som vilda fåglar.

Kan viruset sprida sig till människor?

Risken att varianterna av fågelinfluensa som nu sprids bland vilda fåglar i Europa kan orsaka smitta hos människa anses låg. Trots att omfattande utbrott bland fåglar har rapporterats från ett flertal länder under de senaste åren har det bara rapporterats enstaka fall hos människor. Samtliga drabbade fick obetydliga eller milda symtom.

Vad ska jag göra om jag hittar en död fågel på min tomt?

  • Var noga med hygienen. Använd skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering.
  • Om du vill kan du gräva ner fågeln så att inga andra djur kommer åt den.
  • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så att påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material.

Läs mer om hur du hanterar döda djur hos Jordbruksverket

Vad ska jag göra om jag hittar en död fågel i naturen?

  • Låt fågeln ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse. Det är alltid bra att rapportera sjuka och döda djur till Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapportera till SVA

Hur arbetar Järfälla med det här?

Vi följer utvecklingen i Järfälla. I synnerhet de områden vid Säbysjön och Kyrkparken i Barkarby där fåglarna påträffats.

Vi samlar in döda fåglar på kommunens mark om de ligger på ställen där mycket folk vistas och därmed kan bli en sanitär olägenhet.  Vi har fortlöpande kontakt med SVA kring fortsatta provtagningar och hantering av döda djur med misstänkt fågelinfluensa.

Uppdatering 23 augusti: Järfälla kommun vidtar inte längre några extra åtgärder, då myndigheterna bedömt att fågelinfluensan i vårt område har avtagit.

Är det säkert att besöka området vid Säbysjön?

Ja, men kom ihåg att det alltid är kopplingstvång för hundar i naturreservatet. Under dessa omständigheter bör hundägare vara särskilt uppmärksamma och inte låta hunden gå fram till döda fåglar för att nosa.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp