Innehåll

Experter på plats för att lära ut om våldsprevention

Representanter från Järfälla kommun och polisen visar upp Järfälla för representanter från NNSC.

Representanter från Järfälla kommun och polisen visar upp Järfälla för representanter från NNSC.

Under en vecka har Järfälla kommun, tillsammans med samarbetspartners, fått fördjupad utbildning om GVI-strategin mot dödligt våld, tillsammans med det amerikanska forskningscentret NNSC.

Under vecka 4 kom vi ytterligare en bit på vägen i vårt gemensamma arbete att implementera gruppvåldsintervention (GVI). Representanter från det amerikanska forskningscentret National Network for Safe Communities (NNSC) på plats i Järfälla och i Upplands-Bro samt hos polisen och hos Kriminalvården för att ge en fördjupad utbildning om GVI, samt att lära sig mer om förutsättningarna i våra kommuner.

GVI är en strategi för att reducera grovt våld i en specifik plats, och bygger på samverkan. Det handlar om att kommunicera direkt med våldsbenägna grupper för att förmedla ett gemensamt och enhetligt budskap: att våldet inte accepteras, att det finns stöd och hjälp för de som vill förändra sitt liv samt att fortsatta våldshandlingar från någon individ ur gruppen kommer att leda till kännbara konsekvenser för hela gruppen.

Strategin är utvecklad av NNSC och en beprövad amerikansk modell som har visat goda resultat i både nordamerikanska och europeiska städer. I Sverige är det mest känt än så länge genom ”Sluta Skjut”, som är Malmös variant av GVI.

I Sverige har Brottsförebyggande rådet, polisen och Kriminalvården fått i regeringsuppdrag att sprida GVI-strategin till fler svenska städer. Järfälla kommun beslutade att införa GVI i februari 2022. NNSC ger stöd och handledning under införandet.

Järfälla och Upplands-Bro har kommit igång med GVI

Planeringsarbetet med att införa GVI pågår för fullt i Järfälla och Upplands-Bro i samarbete med polisen och Kriminalvården. Mellan den 23 och den 26 januari 2023 anordnades en GVI-vecka i Stockholm, Järfälla och Upplands-Bro för att öka kunskapen hos chefer och nyckelpersoner som ska arbeta med strategin.

På torsdagen den 26 januari var representanter från det amerikanska forskningscentret NNSC på plats i Järfälla. NNSC välkomnades av bland annat kommundirektör Vesna Jovic, kommunstyrelsens ordförande Eva Ullberg (S), säkerhetschef Alexander Rajsic samt socialdirektör Jenny Wilhelmsson. Efter presentationer och föredrag i kommunhuset blev det en gemensam utflykt i kommunen.

– Efter denna utbildningsvecka tillsammans med NNSC har vi, tillsammans med Upplands-Bro kommun, Kriminalvården och Polisen, kommit ytterligare en bit på vägen i vårt gemensama arbete att implementera GVI. Det är i samverkan som vi når resultat, säger Jenny Wilhelmsson.

Läs mer: GVI i Järfälla

Representanter från NNSC tillsammans med kommundirektör Vesna Jovic och KSO Eva Ullberg (S).

Representanter från NNSC tillsammans med kommundirektör Vesna Jovic och KSO Eva Ullberg (S).

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp