Gå direkt till sidans innehåll

Extra insatser för Järfällas utemiljö

Under hösten arbetar kommunen på flera håll med extra insatser för att öka tryggheten, säkerheten och trivseln i Järfällas utemiljöer. Bland annat rensas växtlighet längs bilvägar, parkeringsplatser får nya linjer målade, nya papperskorgar monteras och flera gångtunnlar och vägavsnitt får ny och bättre belysning. Utöver detta tas krafttag för att förbättra städningen och underhållet i Järfällas centrumområden.

– I Järfälla ska människor uppleva att det är tryggt och snyggt. Vi ser att underhållet av många utemiljöer har varit eftersatt och därför väljer vi att ta krafttag för att möta de här problemen. Dessutom utför vi nu ytterligare åtgärder för att stegvis förbättra kommunens ansträngda trafikmiljö. Sammantaget är det en rad mycket bra satsningar för att förbättra våra utemiljöer och den dagliga livsmiljön i kommunen, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Insatser som har genomförts och som kommer att bli klara under hösten:

 • Röjning längs kommunens gång- och cykelvägar.
 • 150 nya papperskorgar över hela Järfälla.
 • Ny och förbättrad belysning i tunnlar.
 • Förbättrad belysning längs gång- och cykelvägen mellan Viksjöleden och Tånglöt.
 • Nymålade väggar i tunnlar samt rensning av grenar och växter intill tunnlarna.
 • Allmänt uppsnyggande längs de större vägarna, (sidoområden samt mittrefuger).
 • Renovering och justering av bänkar i centrum samt lek- och parkmiljö.
 • Uppsnyggning av Kallhällsparken med trädåtgärder samt röjning runt dammen och bäcken.
 • Nymålade rutor på flera parkeringsplatser i Jakobsberg, delar av simhallsparkeringen, Bolinderparkeringen och Barkarby.
 • Översyn av uppgången i pendeltunneln mot Kvarnplan.
 • Nya cykelställ i anslutning till Barkarby station.
 • Cykelboxar, cykeltak och cykelvårdsstation i anslutning till Barkarby station, norra sidan av E18.
 • Nytt cykelparkeringsgarage plus tio parkeringsplatser för cyklar i form av cykelboxar i centrala Jakobsberg.
 • En cykelvårdsstation i Jakobsberg där cyklister kan pumpa däcken, använda cykelverktyg samt fylla på vattenflaskan.
 • Förstärkt städning i kommunens centrumområden.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp