Innehåll

FFAB bygger kontor och bostäder mitt emot knutpunkten i Barkarby

Järfälla kommun skriver avtal med Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB, FFAB, som utvecklar och bygger ett kvarter om 19 600 kvadratmeter med kontor och bostäder i ett mycket tillgängligt läge vid E18 och mitt emot den framväxande knutpunkten för kollektivtrafik i Barkarby.

Det är första gången FFAB investerar i Barkarby och planen är att utveckla ett kvarter med kontor och bostäder i form av bostadsrätter eller ägarlägenheter, där byggnaden blir en certifierad NollCO2 byggnad.

– Stadsutvecklingen i Barkarby är i ett intensivt skede där unika satsningar på ny infrastruktur som tunnelbana och regionaltågsstation växer fram sida vid sida med ett nytt kontorsläge, nya kvarter för bostäder, service, utbildning, kultur, idrott och hälsa. Att FFAB väljer att investera i Barkarby visar att vi utvecklar en attraktiv plats för framtiden. Tillsammans skapar vi en livfull, upplevelserik och dynamisk stadsmiljö där människor, företag och organisationer trivs och utvecklas, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Strategiskt läge

Kvarteret har ett mycket strategiskt läge för kontor och bostäder tack vare närheten till både E18 och den nya framväxande knutpunkten för kollektivtrafik i Barkarby där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg år 2026 möts och binder ihop Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt. Kvarteret ligger också vid det nyöppnade Bas Barkarby där kontor, konferens, restaurang, kafé, högre utbildning, idrott och kultur blir närmsta granne.

– Vi på FFAB är mycket glada och stolta över markanvisningen i Barkarbystaden. Vi ser fram emot det kommande samarbetet och involverande processen med Järfälla kommun där vi skapar och bidrar till ytterligare ett dynamiskt kvarter med hållbarhet i fokus, säger Jacob Sandberg, vd på FFAB.

Om avtalet

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB avseende fastigheten Barkarby 2:65 inom Barkarbystaden II togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 7 februari 2022.

Om stadsutvecklingsområdet i Barkarby

Barkarby står inför en stor förändring. Vid Barkarby station byggs en ny kollektivtrafiknod för Stockholm och hela Mälardalen med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg och nya regional- och fjärrtågsplattformar i direkt anslutning till vararandra, vilket gör att Barkarby inom några år kommer att få ett mycket strategiskt regionalt läge i regionen. I anslutning till kollektivtrafiknoden utvecklas en dynamisk och livfull stadsmiljö med kontor, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, restauranger, bostäder och lokaler för kultur, utbildning, vård och hälsa.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp