Gå direkt till sidans innehåll

2020-06-17

Fler sommarjobb än planerat i Järfälla

Trots att den pågående pandemin har gjort att de flesta sommarjobb inom vård och omsorg uteblivit kan kommunen erbjuda fler jobb än planerat till Järfällas ungdomar. I måndags startade första sommarjobbsperioden i Järfälla, och nytt för i år är sommarvärdskapet.

Vanligtvis kan kommunen erbjuda många sommarjobb inom vård och omsorg, men på grund av pandemin och smittrisken har dessa jobb uteblivit i år. Intensivt arbete inom bland annat arbetsmarknadsenheten har nu resulterat i att fler jobb än de planerade 300 erbjudits kommunens ungdomar.

– Jag var aldrig orolig för att vi inte skulle kunna få fram de utlovade jobben, men att det skulle bli så pass många vågade jag knappt hoppas på. Det känns fantastiskt att vi har kunnat erbjuda hela 450 Järfällaungdomar sommarjobb, trots den pågående pandemin, säger Richard Lindforss (M), ordförande i kompetensnämnden som bland annat ansvarar för arbetsmarknadsfrågor.

Sommarvärdar nytt för i år

En nyhet i år är att de sommarjobbande ungdomarna genom sina handledare får utbildning i sommarvärdskap. Det innebär kunskaper om pandemin och vad som behöver göras för att hindra smittspridning, men också enklare kommunkunskap om kontaktvägar, webbadresser m.m. som kan behövas under sommaren.

Sommarjobben är som vanligt spridda över flera verksamheter, där jobb inom trädgård/park och underhåll utgör en stor andel. Många arbetar också som trygghetsvärdar, inom förskolan eller fritidsverksamhet.

Upp