Innehåll

Fler sommarjobb till unga i Järfälla

Järfälla kommun erbjuder 850 ungdomar som under året fyller 16-18 år möjlighet att sommarjobba under 2023. Detta innebär en dubblering från föregående år.

– Jag är mycket glad över att vi redan nu i sommar dubblerar antalet sommarjobb. Det är en viktig väg in på arbetsmarknaden som ger erfarenheter, möjligheten att bygga nätverk och det är en chans att få tjäna lite egna pengar. Under mandatperioden kommer vi fortsätta bygga ut verksamheten, säger Eva Ullberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Som en följd av den stora ökningen av sommarjobbsplatser förbereder nu kommunen att, förutom i kommunens egna verksamheter, även erbjuda platser inom näringslivet och ideella föreningar.

I en särskild satsning avsätts dessutom särskilda sommarjobbsplatser för unga på Termovägen, Sångvägen och vissa delar av Söderhöjden.

– Sommarjobben måste även komma ungdomar i våra utsatta områden till gagn. Enklaste vägen till att skapa trygga områden i kommunen är att se till att alla medborgare har en väg in i arbetslivet och självförsörjning, säger Aphram Melki (C).

Ansökan till årets sommarjobb öppnar 6 mars kl. 18.00 och stänger den 31 mars.

Här kan du läsa mer om sommarjobb 2023

Haris Arfan och Emir Bolin sommarjobbade i kommunen förra året.

Haris Arfan och Emir Bolin sommarjobbade i kommunen förra året.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp