Innehåll

Fler sorterar matavfallet i Järfälla

De senaste tre åren visar fina siffror när det gäller att placera matresterna i matavfallspåsen, istället för restavfallet. För småhusen består restavfallet idag endast till 7 % av matavfall.

Matavfallet är en viktig resurs. Därför är det viktigt att det hamnar i den bruna matavfallspåsen och inte i restavfallet.

År 2021 bestod innehållet i restavfallet från Järfällas villor till 21,5 % av matavfall. Från flerbostadshusen låg siffran på 29,4 %. Men 2024 har det sjunkit till endast 7 % respektive 15,8 %.

Så tar du hand om matavfallet under sommaren

Läs mer om matavfall

Solrosor i Järfälla.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp