Innehåll

”Företagarna är otroligt viktiga för vår kommun”

Företagarna har varit en bortglömd grupp i trygghetsarbetet, nu är det på tiden att de lyfts högre upp på agendan. Det menar kommunens säkerhetschef Alexander Rajsic, en av de som ligger bakom den nya gruppen trygghetsforum för företagare i Järfälla kommun.

Alexander Rajsic är säkerhetschef i Järfälla kommun

Alexander Rajsic

Kommunens säkerhetschef, vad gör en sådan?

– Som säkerhetschef gör jag mycket. Jag börjar varje morgon med att läsa igenom polisens, räddningstjänstens och ordningsvakternas rapporter från kvällen och natten. Bedömer jag att det är något allvarligt som har hänt, ja då samordnar och initierar jag insatser.

Vad skulle det kunna vara?

– Ja, till exempel skolmatcherna i fotboll eller om det har varit stökigt i något kommundelscentrum frågar jag mig vilka som ska informeras, vilka skolor i närheten som är berörda och vilka bostadsområden vi behöver besöka. Det handlar om att samordna insatser och vidta trygghetsskapande åtgärder.

Vad gör kommunen för att öka tryggheten idag?

– En massa saker. Det finns ett systematiskt och strategiskt arbete med trygghetsfrågorna i Järfälla kommun, det är en högt prioriterad fråga. Vi jobbar för att minimera utanförskapet, se till att barnens skolgång blir lyckosam och att de inte lockas in i kriminella nätverk. Och när det gäller narkotikaförsäljningen har vi arbetat väldigt målmedvetet, i dag har vi inte någon öppen försäljning i Järfälla.

Och så har ni startat en trygghetsforumet för företagare, varför det?

– För att också fokusera trygghetsfrågorna utifrån företagarnas perspektiv och behov. Vi kommer arbeta strategiskt och funktionellt med företagarnas specifika frågor framöver. Det har vi inte gjort tidigare. För att kunna stärka företagsklimatet behöver vi också lyfta trygghetsfrågorna. Företagarna är en otroligt viktig del av vår kommun och ska också åtnjuta de trygghetssatsningar vi gör.

Vad hoppas du på med trygghetsforumet för företagare?

– Att vi får en tydligare bild av hur behoven ser ut, att vi kan tillföra hjälp på olika sätt och tillsammans bära ett trygghetsarbete som gynnar både företagen och kommunen. Förekommer utpressning, har kriminella element ätit sig in, är man rädd som företagare? Det är exempel på saker vi tillsammans kommer att titta närmare på.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp