Innehåll

Fortsatt fina siffror när Järfällas företag betygsätter kommunen

Varje år betygsätter Järfällas företag kommunens myndighetsutövning inom ett antal olika områden. Det resulterar i ett nöjd kund-index som nu när 2023 års mätning precis blivit klar landar på stabila 80 – ett mycket högt betyg. Det placerar oss bland de bättre kommunerna i både regionen och riket.

Det är de företag som haft ärenden hos kommunen inom något av följande ärendeslag som genomför undersökningen: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Dessutom mäts även kommunens upphandlingsprocess för andra gången. Där hamnar Järfälla på ett nöjd upphandlings-index på 64, en ökning med fyra enheter sedan förra året.

– Det här är ett fantastiskt resultat och ett styrkebesked för vårt arbete med att förbättra dialogen mellan kommunens beslutsfattare och företagarna. Att utveckla myndighetutsövningen och servicen gentemot det lokala näringslivet är prioriterat för mig. Det är en viktig del av ett gott företagsklimat, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Även näringslivsdirektör Leif Nyrén är nöjd med årets resultat.

– NKI 80 är ett mycket högt betyg på kommunens myndighetsutövning, och jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla er som bidragit till detta! Det är mycket glädjande att kommunens arbete med att kunna leverera företagsservice i toppklass uppskattas av de lokala företagen. Men vi nöjer oss inte med detta, utan kommer fortsätta att förbättra service ytterligare och utveckla ett lotsande förhållningssätt mot näringslivet.

Du hittar hela undersökningen här: Öppna jämförelser: Företagsklimat 2023 | SKR

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp