Gå direkt till sidans innehåll

Frågor och svar om ditt avfall

Här svarar vi på olika frågor om din avfallshantering.

Vilken dag hämtas mitt restavfall?

Ditt matavfall hämtas alltid varannan vecka.

Hämtning varannan vecka

Hade du startvecka 42 och hämtning jämna veckor under 2020 har du nu hämtning på udda veckor:
Det innebär hämtning vecka: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 och så vidare.

Hade du startvecka 41 och hämtning udda veckor under 2020 har du nu hämtning på jämna veckor:
Det innebär hämtning vecka: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 och så vidare.

Hämtning var fjärde vecka
Hade du startvecka 42 och hämtning jämna veckor under 2020 har du nu hämtning på udda veckor:
Det innebär hämtning vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 och så vidare.

Hade du startvecka 41 och hämtning udda veckor under 2020 har du nu hämtning på jämna veckor:
Det innebär hämtning vecka: 4, 8, 12, 16, 20, 24 och så vidare.

Hämtning var sjätte vecka
Hade du startvecka 42 och hämtning jämna veckor under 2020 har du nu hämtning på udda veckor:
Det innebär hämtning vecka: 1, 7, 13, 19, 25 och så vidare.

Hade du startvecka 41 och hämtning udda veckor under 2020 har du nu hämtning på jämna veckor:
Det innebär hämtning vecka: 6, 12, 18, 24 och så vidare.

.

Vill du ändra hämtningsintervall för ditt restavfall, eller byta storlek på ditt kärl?

Gå till vår e-tjänst för att förändra ditt avfallsabonnemang

Varför hämtas mitt kärl inne på tomten och inte längre från trottoaren/vägen?

Vår nya överenskommelse med de som hämtar avfallet innebär att du inte behöver dra ut ditt kärl till trottoaren/vägen utan sophämtarna vet vilka kärl som ska tömmas och vilka som inte ska tömmas. På så sätt slipper vi ha kärl som står i vägen för de som promenerar, cyklar och för biltrafiken. Överenskommelsen innebär också att ditt restavfallskärl ska tömmas på sin hämtningsdag varannan, var fjärde, eller var sjätte vecka och ditt matavfallskärl töms varannan vecka. Det betyder att sophämtarna kommer att gå fram till dina kärl på din tömningsdag för att tömma dem och sedan ställa tillbaka dem.

Därför är det viktigt att du har rätt abonnemang, så att vi endast kommer på de dagar som du vill ha ditt avfall tömt. Vill du inte att sophämtaren ska gå in på fastigheten ska kärlen placeras på ett sådant sätt att chauffören lätt kan komma åt kärlen för tömning.

Gå till sidan för att förändra ditt avfallsabonnemang

Hur ska mitt kärl vara vänt?

Kärlets draghandtag ska nu vara vänt mot gatan/sopbilen, detta på grund av att vår entreprenör hämtar kärlet manuellt och endast kör baklastande sopbilar. Vi vet att många har pilar på sitt kärl som pekar åt andra hållet, men de stämmer alltså inte längre. Vi undersöker möjligheten att ersätta dem med nya klistermärken.

Hur ska mitt kärl vara placerat?

Du behöver inte längre dra ut ditt kärl till gatan eller trottoaren. Kärlet ska vara placerat på tomten, men så nära bilvägen och sopbilen som möjligt för att ge chaufförerna en god arbetsmiljö. Står dina kärl inom tre meter från sopbilens hämtningsställe (sopbilens bakre del) tas ingen extra avgift ut. Står kärlen längre ifrån tillkommer ett gångavståndstillägg, se avfallstaxan (sidan 10) för exakta priser. Platsen får inte ha några trösklar eller hinder. Kärlen ska kunna rulla utan lyft.

Läs Järfälla kommuns avfallstaxaPDF

Hur och när mäts gångavståndstillägget?

Gångavståndstillägget mäts från mitten av sopbilens bakdel till platsen där kärlen står. Ett genomsnittligt gångavstånd mäts för både ditt restavfalls kärl och ditt matavfallskärl. I abonnemangets avgift ingår ett gångavstånd upp till tre meter. Har du behov av att ditt kärl står längre in på din fastighet tillkommer en extra avgift – ett så kallat gångavståndstillägg, se sida 10 i Järfälla kommuns avfallstaxa. Under november till och med våren kommer sophämtaren att mäta gångavståndet. Ditt gångavstånd kommer att mätas på din hämtningsdag. Om sophämtaren mäter upp ett gångavstånd som är längre än tre meter kommer ett brev att skickas ut med information om vad gångavståndet kommer att kosta. Debiteringen för gångavstånden startar under våren när alla hushåll har fått sitt gångavstånd mätt.

Varför går vi från behovstömning till fasta hämtningsintervall?

Sett till Järfällas avfallshantering under tidigare år kommer det här att innebära en mer effektiv hämtning av avfallet. Det innebär avsevärt färre turer för bilarna, vilket minskar utsläppen. Bilarna kan också ta ett område i taget, vilket minskar mängden buller och trängsel på din gata.

Det finns ett ekonomiskt behov att göra den här verksamheten mer effektiv. Regeringen har infört en skatt på förbränning av restavfall vilket innebär ökade kostnader. Avfallshanteringen bekostas inte av skattepengar utan det är en verksamhet som finansierar sig själv.

Betalar jag fortfarande en avgift per tömning?

Nej, du betalar inte längre en avgift per tömning. Du betalar för ett abonnemang med ett visst antal tömningar per år.

Vad gäller för föreningar?

Notera att du som företrädare för en förening eller av annan anledning inte får en personlig avfallsfaktura, behöver kontakta Servicecenter för hjälp med att ändra befintligt abonnemang.

Kontakta Servicecenter

Varför hämtas inte matavfallet oftare än varannan vecka?

Från den 5 oktober kommer matavfallet att tömmas varannan vecka. I dag ställer de allra flesta ut sitt matavfall varannan vecka i Järfälla. Vi gör därför den här förändringen från 5 oktober för att begränsa antalet turer för vår entreprenör och därmed hålla nere kostnaderna för kommunen och för Järfällas hushåll.

Du kan alltid, vid behov, beställa en extra hämtning.

Länk till att beställa en extra hämtning

Jag vill att mitt avfall ska hämtas mer sällan än var sjätte vecka. Hur gör jag?

Då behöver du ansöka om ett undantag från Järfällas avfallsföreskrifter. Du kan som lägst ha fyra hämtningar per år. En länk till föreskrifterna hittar du längre ner på den här sidan.

Ansök om undantag från Järfällas avfallsföreskrifterPDF

Läs Järfällas nya avfallstaxa


Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall.

Läs Järfälla kommuns avfallstaxa som gäller från 1 juli 2020PDF

Läs Järfällas nya avfallsföreskrifter

Läs Järfälla kommuns avfallsföreskrifter som gäller från 1 oktober 2020PDF

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp