Innehåll

Framtidslabbet - för unga utan studier eller jobb!

Framtidslabbet stöttar och vägleder ungdomar mellan 16–24 år mot studier, arbete och ett bättre mående. Här anpassas stöd utifrån individuella behov.

Solrosor i Järfälla.

I samarbete med Upplands-Bro kommun vill vi ge ungdomar som är i eller riskerar utanförskap, vägledning till arbete och studier. På Framtidslabbet arbetar studie- och yrkesvägledare, hälsocoach och aktivitetssamordnare som tillhör enheten Ung vägledning (Järfälla kompetenscentrum, Mjölnarvägen 6 i Jakobsberg). Syftet är att stärka individens självkännedom och kompetenser för att nå studier eller arbete, för att i slutändan öka kapaciteten till egenförsörjning.

Framtidslabbet erbjuder bland annat:

  • Motiverande/coachande samtal
  • Studievägledning
  • Jobbcoachning
  • Praktik
  • Insikter om hälsa, sömn, stress och kost
  • Studiebesök på skolor och arbetsplatser
  • Hjälp att komma igång med träning/fysisk aktivitet

Känner du någon eller är själv i behov av stöttning?

Välkommen att kontakta oss om du:

  • Bor i Järfälla eller Upplands-Bro
  • Är 16–19 år och inte går i skolan eller har gått ut gymnasiet utan fullständiga betyg.
  • Är 20–24 år och varken studerar eller arbetar.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Järfälla: ungvagledning@jarfalla.se

Upplands-Bro: framtidslabbet@upplands-bro.se

Framtidslabbet är ett projekt som stöds av Europeiska socialfonden.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp