Innehåll

Genomförd kartläggning visar vägen mot tryggare bostadsområden

Vy över Sångvägen i Jakobsberg som är ett av de kartlagda områdena.

Sångvägen i Jakobsberg är ett av områdena som kartlagts och nu har föreslagna åtgärder.

Tre bostadsområden i Järfälla har kartlagts utifrån ett trygghetsperspektiv. Nu ska konkreta åtgärder bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i respektive område.

Genom så kallade trygghetsbesiktningar, analys av relevant statistik och djupintervjuer med nyckelpersoner* har en rad förslag på åtgärder tagits fram.

– Kartläggningen innebär att vi nu har ett faktabaserat underlag på vad som krävs för att vi ska kunna få trygga och trivsamma områden igen. Vi fortsätter att prioritera insatser för ett tryggare Järfälla, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bland förslagen på åtgärder nämns:

  • stärka renhållningen av offentliga ytor och gemensamma utrymmen,
  • hög närvaro av människor i området med hjälp av olika aktiviteter,
  • fortsätta att prioritera åtgärder mot olovlig andrahandsuthyrning,
  • stärka och prioritera trygghetsinsatser i områdena,
  • stärka samverkan mellan aktörer i områdena.

Kartläggningen visar på behov när det gäller till exempel städning, underhåll, säkerhet, information och belysning i områdena. Kommunens bostadsbolag Järfällahus, som äger merparten av fastigheterna i de aktuella områdena, har nyligen ställt om sin organisation för att kunna fokusera på trivsel och trygghet i och omkring sina fastigheter samt på service till sina hyresgäster.

– Med den förändring av organisationen vi nu gjort inom Järfällahus har vi möjlighet att möta de behov vi ser i kartläggningen. Vi kommer de närmsta åren bland annat satsa mycket på renovering och underhåll av våra hus och gårdsmiljöer. Vi vill skapa trygga och trivsamma bostadsområden för våra hyresgäster, säger Björn Lindfors (M), ordförande i Järfällahus AB.

Kartläggningen avser tre bostadsområden i Järfälla, varav två av dem idag är med på Polisens lista över utsatta områden. De tre aktuella områdena är:

  • Sångvägen i Jakobsberg
  • Söderhöjden/Tallbohov i Jakobsberg
  • Termovägen i Kallhäll

Arbetet med de utsatta områdena ingår som en del i kommunens 77-punktsprogram för ökad trygghet i Järfälla.

* Representanter från kommunen, Polisen, fastighetsägare, centrumägare, trafikförvaltningen (SL) trygghetsresurser, trafikutövare och medborgare.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp