Innehåll

Guldbetyg till Viksjö äldreboende

Viksjö äldreboende har som andra äldreboende i Sverige fått Sweden Green Building Councils (SGBC) guldcertifikat. Guld är det högsta betyget som kan erhållas i "Miljöbyggnad".

Viksjö äldreboende har fått högt betyg i alla områden som bedömdes. Det inkluderar bland annat energianvändning, ljudmiljö, radon, ventilationsstandard, fuktsäkerhet och dagsljus. SGBC skriver på sin webbsida att ”en byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden”.

En bra plats för både boende och personal

Byggnaden är bra för både klimatet och de personer som vistas i den. Den smarta ventilationen känner av antalet personer i rum och sätter in extra luft på platser som behöver det. Intagen för friskluft sitter på boendets tak för att slippa de marktunga föroreningar som kan finnas i tätorter. Byggnadens gröna sedumtak hjälper också till med ytterligare rening.

Om SGBC:s miljöbyggnadscertifiering

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 1500 byggnader certifierade i Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva och arbeta i. Genom noggrann kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och för miljön.

Källa: sgbc.se

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp