Gå direkt till sidans innehåll

2020-02-05

Handlingsplan ska motverka segregation i Järfälla

Med en handlingsplan för områden med socioekonomiska utmaningar höjer nu Järfälla kommun ambitionen i arbetet med att minska och motverka segregationen. Målet är att tre identifierade områden i Järfälla på sikt ska närma sig genomsnittet i kommunen inom bland annat skolresultat, andel förvärvsarbetande och kriminalitet.

Att minska segregation och stärka den sociala hållbarheten är en långsiktig process som kräver samverkan mellan kommunens nämnder, styrelser och bolag. Handlingsplanen ska verka styrande i planering, budgetering, uppföljning och i genomförande av kommunens arbete vad gäller tre identifierade fokusområdena. Åtgärderna ska genomföras under nuvarande mandatperiod.

– Den här handlingsplanen är ett viktigt steg i rätt riktning där Järfälla kommun och Järfällahus, som äger fastigheterna, tar ett gemensamt grepp för att stärka tryggheten. Insatserna som riktas till de utsatta områdena kommer även att bidra till ökad trygghet och trivsel i övriga delar av kommunen, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Målet med den nya handlingsplanen är att de tre fokusområdena Sångvägen, Termovägen och Söderhöjden inte ska avvika i lika stor utsträckning från genomsnittet i Järfälla inom ett antal socioekonomiska variabler, såsom skolresultat, valdeltagande, andel förvärvsarbetande, ohälsotal, inkomst samt kriminalitet.

Arbetet ska löpande följas upp av utskottet för miljö och social hållbarhet som även har mandat att vid behov besluta om ytterligare åtgärder.

– Handlingsplanen vilar på ett viktigt uppdrag om att omklassificera våra utsatta områden till trygga bostadsområden genom att bryta segregationen och förbättra integrationen, säger Aphram Melki (C), kommunalråd och ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet.

Handlingsplan i två delar

Handlingsplanen är uppdelad i två delar. En del som är generell för alla tre områden, med föreslagna åtgärder inom fem temaområden.

  • Bostadsområden
  • Brottslighet och trygghet
  • Barn och ungas uppväxtvillkor
  • Kultur, demokrati och civilsamhälle
  • Arbete och vuxenutbildning

Den andra delen av handlingsplanen innehåller åtgärder för att hantera särskilda fysiska utmaningar som har identifierats och är därför specifik för respektive geografiskt område.

Ärendets gång

Ärendet Handlingsplan för områden med socioekonomiska utmaningar i Järfälla behandlades av kommunstyrelsen i Järfälla den 3 februari. Slutgiltigt beslut om handlingsplanen tas i fullmäktige den 17 februari.

Här kan du läsa handlingsplanen i sin helhet samt övriga handlingar i ärendet från kommunstyrelsen den 3 februari.

Upp