Innehåll

”Hur bygger vi med omtanke för miljö och klimat?”

Företag och kommuner har satt mål att vara klimatneutrala år 2030. Miljö- och klimatarbetet står högt på mångas agendor. Megha Huber, miljöstrategisk chef på Järfälla kommun, berättar hur Järfälla jobbar i miljöfrågor, vilka möjligheter vi har och vilka utmaningar vi står inför.

– Järfälla är i en expansiv tid med tunnelbanebygge, 14 000 nya bostäder och ett näringsliv som ska växa med mer än 10 000 arbetsplatser. För varje meter vi bygger behöver vi ställa oss frågan hur vi gör det med omtanke om kommande generationer. På det viset vägs miljö och klimat in i våra projekt, säger Megha Huber, miljöstrategisk chef på Järfälla kommun.

Järfälla kommun satsar på klimat- och miljöarbetet, så pass att andra kommuner söker samarbete och ber om råd och stöd.

– Nästa generation har rätt till närhet till natur, frisk luft och rent vatten. Om vi inte gör något under de kommande åren kommer vi inte lyckas hålla den globala temperaturökningen på en och en halv, max två grader.

Konkret, hur satsar Järfälla kommun?

– På flera sätt. När jag började som chef var vi tre personer som arbetade med de här frågorna, idag är vi 14. I år har politiken skjutit till 10 extra miljoner kronor för att förstärka klimat- och miljöarbetet.

– Vi är en av de minsta kommunerna i landet till ytan men det är få kommuner som driver de här frågorna som vi gör, vi var till exempel först i Sverige och kanske världen med att ta fram en koldioxidbudget. Flera kommuner och företag vill samarbeta med oss, bland annat kring kemikaliefrågor och klimat- och energirådgivning. Vi blir ofta inbjudna att berätta om vårt arbete.

Vilka är de viktigaste frågorna idag?

– Det handlar om fem områden: förorenad mark, vattenfrågor, kemikaliefrågor, att säkra tillgång till grönområden samt klimat och då att minska utsläppen från transporter och byggnation.
– För vår del kan det handla om att minska exponeringen av gifter, garantera miljökompetens inom hela samhällsbyggnadsprocessen, erbjuda utbildningar inom hållbarhet, hjälpa till att ställa miljökrav i upphandling, ge handfasta råd om energi och klimatrådgivning till företag, svara på frågor om elektrifiering.

… listan kan göras jättelång?
– Ja, verkligen. Dessutom befinner vi oss som kommun i en expansiv fas med tunnelbanebygge, 14 000 nya bostäder och ett näringsliv som ska växa med mer än 10 000 arbetsplatser.

– Vårt mål är att se till att de som lever och verkar här får rätt förutsättningar att göra hållbara val. Det kommer bland annat tunnelbanan att bidra till och det är det som är hållbar stadsutveckling.

Du har arbetat med miljöstrategiska frågor på flera håll, i flera år. Vad driver dig?

– Nästa generation, det är ju dom det handlar om. Alla i Sverige och Järfälla, ska kunna leva och verka som vi gör idag. De ska ha samma möjligheter att påverka sitt liv. De ska också ha rätt till närhet till natur, frisk luft och rent vatten.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp