Gå direkt till sidans innehåll

2020-01-03

Inbjudan till samråd om nya avfallsföreskrifter

Nu finns förslag till reviderade avfallsföreskrifter som härmed sänds ut för samråd samt utställning.

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. När ett förslag till renhållningsordning upprättas ska kommunen i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Innan förslaget till renhållningsordning antas ska det ställas ut för granskning under minst fyra veckor och där renhållningsordningen ska fastställas av kommunfullmäktige innan den kan träda i kraft.

Med de nya föreskrifterna finns förslag om att införa fasta tömningsintervall och frångå behovstömning, vilket gör att det finns ett behov av en revidering. Föreskrifterna har arbetats om så att de följer en mer läsvänlig disposition.

Samrådsperioden är till och med den 21 februari 2020.

Läs förslag till avfallsföreskrifter att gälla från och med 1 oktober 2020PDF

Bilaga 1 till förslag för nya avfallsföreskrifterPDF

Bilaga 2 till förslag för nya avfallsföreskrifterPDF

Läs de avfallsföreskrifter som gäller sedan den 1 januari 2018PDF

Tyck till

Mejla synpunkter på samrådesförslaget till Tekniska nämnden

Skriv "Dnr Ten 2019/726" i ämnesfältet.

Du kan också skicka in synpunkter till:
Bygg- och miljöförvaltningen
Tekniska nämnden
177 80 Järfälla

Märk brevet med "Dnr Ten 2019/726".

Upp