Gå direkt till sidans innehåll

2019-09-16

Information till fastighetsägare med anledning av införandet av digitala låsvred inom hemtjänsten

Äldrenämnden i Järfälla har beslutat att komplettera befintlig nyckelhantering inom hemtjänsten med nya säkrare digitala låsvred. Nu påbörjas installationen av digitala låsvred hemma hos de järfällabor som beviljats hemtjänst och/eller trygghetslarm. Tekniken är beprövad och används redan i många andra kommuner.

Alla fastighetsägare till flerfamiljshus i Järfälla kommer under hösten att få ett informationsbrev från kommunens samordnare för trygghetsskapande teknik med mer information om hur installationen går till. Införandet av digitala lås innebär att antalet nycklar i omlopp till fastigheten minskar och endast behörig personal inom hemtjänst och/eller trygghetslarm kan öppna entré- och lägenhetsdörr.

Låset som installeras i fastighetens port samt ev soprum vid nyckelfri hemtjänst

Phoniro Main Entrance installeras i fastighetens port.

Phoniro Main Entrance

Den låsanordning som installeras i entrédörren är ett så kallat Phoniro Main Entrance. Detta lås installeras också i eventuella soprum. Med Phoniro Main Entrance öppnar hemtjänst- eller trygghetslarmspersonal porten med hjälp av en specifik tjänstemobiltelefon. Systemet uppdateras online med personlig inloggning i mobiltelefonen för aktuell behörighet.

Hur fungerar Phoniro Main Entrance?

Phoniro Main Entrance är nätansluten och kopplas mot det befintliga elslutblecket på entrédörren. Installationen sker utan åverkan på dörr eller dörrkarm och syns inte. Övriga boende i fastigheten påverkas inte av installationen av Phoniro Main Entrance då befintligt låssystem eller vanliga nycklar används precis som tidigare. Systemet påverkar inte heller skalskyddet eller dörrens brandklassning vilket är mycket viktigt.

Järfälla kommun står för alla kostnader i samband med låsbytet. Kommunen har avtal med Järfälla Lås AB som kommer genomföra låsbytet i fastigheten.

Här kan du läsa mer om kommunens arbete med trygghetsskapande teknik.

Upp