Innehåll

Innovation i fokus i nytt kvarter i Barkarby

RE Equity bygger ett stadskvarter om 15 000 kvadratmeter i ett strategiskt och intressant läge vid E18, mitt emot den nya framväxande noden för kollektivtrafik i Barkarby. Här ska RE Equity utveckla klimatsmarta kontor, bostäder och kommersiella lokaler som tillsammans erbjuder innovativa företag, entreprenörer och talanger en kreativ plats att utvecklas, leva och bo.

RE Equitys kvarter har ett utmärkt läge vid E18 och den nya framväxande noden för kollektivtrafik. Kontorsdelen, som kommer att erbjuda klimatsmarta lokaler för utbildning och kontor för innovativa företag och entreprenörer, får en transparent fasad och blir en tydlig markör och porten till den nya stadsmiljön i Barkarby. (Visionsbild: EGA Architects)

RE Equity är vinnare i Järfälla kommuns markanvisningstävling för kvarter 7 i Barkarbystaden II. RE Equitys anbud har stort fokus på klimatsmarta kontor och bostäder som vänder sig till innovativa företag, entreprenörer och talanger som vill verka i ett innovativt utvecklingsområde. Kvarteret ska innehålla:

  • Kontor och co-working utifrån RE Equitys egna koncept ”Work, live, life”. Konceptet vänder sig till boende i området som vill arbeta nära hemmet och för innovativa företag som vill verka i ett innovativt utvecklingsområde.
  • Fab-lab: ett koncept där verktyg och maskiner finns tillgängliga för ”makers”, designers, uppfinnare och innovatörer som utvecklar och producerar exempelvis prototyper.
  • Bostäder i flergenerationskvarter: bostadsrätter/äganderätter och livsstilsboende för seniorer med flertalet mötesplatser för sociala och fysiska aktiviteter såsom takterrasser och innergård mot park och rekreationsområde, samt närhet till service och kommunikationer.
  • Kommersiella lokaler med bland annat kafé.

– RE Equitys fokus på utveckling av kontorsmiljöer som attraherar innovativa företag, entreprenörer och talanger passar väldigt bra in i ett stadsutvecklingsområde som Barkarby. Kvarteret kommer starkt att bidra till målsättningen att Barkarby ska vara en plats där företag, människor och organisationer kan växa, utvecklas och må bra. Varmt välkomna till Järfälla och Barkarby, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Kvarteret har ett strategiskt läge för kontor tack vare närheten till både E18 och den nya framväxande kollektivtrafiknoden i Barkarby där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg år 2026 möts och binder ihop Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt.

– Vi ser fram emot att utveckla kvarter 7 i samverkan med kommunen och våra grannar Skanska, Atrium Ljungberg och övriga utvecklare i Barkarby. Vi ser framför oss ett klimatsmart och hållbart kvarter fullt av aktivitet, mångfald och med en mängd olika verksamheter som adderar mervärde för de boende och Barkarby i stort. Vi tackar Järfälla kommun för förtroendet och ser fram emot byggstarten som är planerat till Q1 2023, säger Ralph Torgersson, Partner och utvecklingschef RE Equity.

Läs mer om markanvisningstävlingen och RE Equitys tävlingsbidrag

Solrosor i Järfälla.

Bostäderna i RE Equitys kvarter har takterasser, ligger mot naturområdet och får utsikt mot Kyrkparken med promenadstråk, lekpark och hundrastgård. (Visionsbild: EGA Architects)

Om stadsutvecklingsområdet Barkarby

Barkarby står inför en stor förändring. Vid Barkarby station byggs en ny kollektivtrafiknod för Stockholm och hela Mälardalen med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg och nya regional- och fjärrtågsplattformar i direkt anslutning till vararandra, vilket gör att Barkarby inom några år kommer att få ett mycket strategiskt regionalt läge i regionen. I anslutning till kollektivtrafiknoden utvecklas en dynamisk och livfull stadsmiljö med kontor, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, restauranger, bostäder och lokaler för kultur, utbildning, vård och hälsa.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2035. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanen Veddesta IV.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp