Innehåll

Invigning av Järfällas första LSS-boende för äldre

Nu är Järfällas första gruppbostad för äldre personer med funktionsnedsättning invigd och klar för inflytt. Gruppbostaden på Terrängvägen drivs i egen regi och har sex lägenheter.

Dan Engstrand inviger gruppbostaden.

– Jag är mycket stolt över vår nya gruppbostad. Det är verkligen ett modernt boende som nu står färdigt för att möta järfällabornas behov, säger Dan Engstrand (M), ordförande i socialnämnden i Järfälla.

Här läggs stor vikt på de boendes delaktighet och självbestämmande. Järfälla kommun arbetar utifrån modellen individens behov i centrum (IBIC). För att kunna uppnå det så behöver medarbetarna vara bra på tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

- De som kommer att bo på Terrängvägen har gått i pension vilket ställer högre krav på verksamheten. Medarbetarna kommer jobba aktivt med att skapa en meningsfull fritid, delaktighet i samhället och en social samvaro för de boende, säger Anneli Lagerberg, avdelningschef för äldre- och funktionshinder i Järfälla kommun.

Tillgängligt boende

Gruppbostaden är fördelad på ett plan med sex lägenheter med eget kök, gemensamma ytor, personaldel och förråd. Här råder en rofylld miljö med trägolv och synliga träbjälkar i tak. De som bor här kan röra sig fritt i sina lägenheter, i de gemensamma utrymmena och på de gemensamma uteplatserna eftersom allt är anpassat efter rullstol eller andra hjälpmedel.

Byggnaden är klassad enligt Miljöbyggnad Silver.

Läs mer om LSS-boende i Järfälla kommun här

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp