Innehåll

Järfälla anmäler sig till Integritetsskyddsmyndigheten

Järfälla kommun anmäler sig till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, då verktyget Google Analytics i vissa fall har använts utan att anonymisering har aktiverats.

Google Analytics är ett verktyg som används för att samla in statistik om besök på webbplatser. I verktyget har Google lagt till en inställning som hemsideägare kan aktivera för att tvinga företaget att anonymisera besökarnas ip-adresser innan de sparas på bolagets servrar. Utan anonymisering riskerar besökares ip-adresser att skickas till Google, som lagrar data utanför EU. Det här har skett utan besökarnas samtycke och utan att de har informerats om det.

I början av 2021 upptäcktes att fyra av kommunens tjänster har använt Google Analytics utan en aktiv anonymisering varpå detta nu anmäls. Samtidigt begränsar Järfälla kommun användningen av Google Analytics överlag, och vid användning sker det alltid med anonymisering.

Analysverktyget användes bland annat inom en av kultur-, demokrati- och fritidsnämndens verksamheter, Järfälla bibliotek, varpå en utredning inleddes, som visade det inte kan uteslutas att personuppgifter i form av IP-adresser i stor omfattning har överförts till tredje land (USA). Incidenten anmäldes till tillsynsmyndigheten, IMY, den 1 mars 2021. IMY tog emot anmälan den 4 mars och beslutade den 7 maj att avsluta ärendet.

Även webbsidan för Järfälla kommuns bildarkiv har använt sig av Google Analytics via den externa bilddatabasen Sofie från Västerbottens Museum, som är den plattform som verksamheten använder för tillgängliggörande av bilder. Tjänsten har använts sedan 2018 för att få statistik över användningen av bilddatabasen. Incidenten anmäldes till tillsynsmyndigheten, IMY, den 6 maj 2021.

Verktyget används fortfarande för Jakarta och Järfällakartan, men med en anonymisering vilket innebär att inga IP-adresser eller andra personuppgifter lagras.

Järfälla är en av många kommuner, regioner och myndigheter som anmäler sig själva till Integritetsskyddsmyndigheten just på grund av användningen av Google Analytics.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp