Innehåll

Järfälla får topplacering som friluftskommun

Med Järfällas rika natur har Järfälla mycket att erbjuda vad gäller friluftsliv. Det är också tydligt i Naturvårdsverkets undersökning där Järfälla får näst högst betyg av Stockholms 26 kommuner.

Järfälla kommun skyddar stora områden som naturreservat för att värna natur- och kulturmiljö och friluftslivsvärden. Kommunen arbetar aktivt med skötsel av natur- och kulturlandskapet och utvecklar olika anläggningar för friluftsliv.

Under 2021 har kommunen lanserat avgiftsfria naturguidningar för att ytterligare locka till att upptäcka den närmaste naturen, eller se nya saker på det invanda promenadstråket. Framöver kommer utbudet av grillplatser att förbättras och vandringsleder att ses över inför ökande besökstryck med den stora inflyttningen. Samarbeten sker också med föreningsliv och andra aktörer för att tillsammans sprida kännedom om de fantastiska natur-, kultur- och friluftsvärden som finns i Järfälla.

– Med en snabbt ökande befolkning blir det ännu viktigare att friluftslivet fungerar, och det visar denna fina placering att det gör, säger Järfällas kommunekolog Peder Curman.

Priset Sveriges friluftskommun 2021 utgår från en undersökning av arbetet för friluftsliv. Kommunerna svarar på frågor om planering, information, samarbete och aktiviteter. I undersökningen fick Järfälla 26,5 poäng av 32 möjliga.

Fakta om priset Sveriges Friluftskommun

Priset Sveriges Friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra kommunernas arbete med att ge fler tillgång till friluftsliv.

Se de högst rankade kommunerna på Naturvårdsverkets webbplats

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp