Innehåll

Järfällaförslaget - för ökat engagemang

Nu lanseras Järfällaförslaget, en digital förslagsplattform där du som Järfällabo eller annan intressent i Järfälla kan lämna förslag som andra kommuninvånare sedan kan rösta på. Syftet är att involvera fler i samhällets utveckling samt öka förståelsen för den demokratiska processen.

I Järfälla kommuns demokratiplan är en av aktiviteterna att ta fram ett system för e-förslag med fokus på dialog med invånare i Järfälla. Nu är systemet på plats och Aphram Melki (C), kommunalråd med ansvar för bland annat kultur, miljö- och social hållbarhet, ser fram emot att ta del av de första förslagen.

– Det här är en god möjlighet för förtroendevalda i kommunen att få en ökad kunskap om aktuella frågor i lokalsamhället. Dessutom är det större möjlighet för våra medborgare att de nu på ett enkelt och smidigt sätt kan lämna idéer och förslag för att göra Järfälla bättre.

Genom ett så kallat e-förslag kan du som kommuninvånare lägga fram förslag och samla stöd för det från andra invånare i kommunen. De förslag som samlat hundra underskrifter/röster inom 60 dagar lyfts vidare för politisk behandling. Metoden ska öka invånarnas möjlighet att ge förslag på åtgärder i kommunen.

– Möjligheten att engagera sig och påverka även mellan valen är viktig och förbättrar delaktigheten i Järfällas samhällsutveckling och gynnar därmed vår demokratiska utveckling, säger Aphram Melki.

Här kan du lämna ett förslag eller ta del av inkomna förlag som du kan rösta på.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp