Innehåll

Järfälla har beviljats stöd för klimatinvesteringar

Bilpool i Barkarbystaden.

Exempel på bilpool med elbilar i Barkarbystaden.

Järfälla kommun har tillsammans med Uppland-Bro kommun, samt Energikontoret Storsthlm, sökt och beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringskoncept. Järfälla och Upplands-Bro är hittills de enda svenska kommuner som beviljats stödet från European City Facility.

Stödet kan användas till att ta fram finansieringslösningar för åtgärder som leder till minskad energianvändning, ökad produktion av förnybara energikällor och omställning från fossila till förnybara drivmedel.

– Jag ser det här som en möjlighet att nå klimatneutralitet på ett strukturerat sätt. Järfälla driver arbetet tillsammans med Upplands-Bro och vi hoppas att andra kommuner kan sluta an efter hand tex när det gäller tungtransporter, säger Aphram Melki (C), ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet.

I arbetet ingår också att ta fram förslag på affärsmodeller för exempelvis snabbladdning av tunga fordon och bilpooler med elfordon. Investeringar som kommer göras av privata aktörer.

De föreslagna åtgärderna är viktiga för att nå de regionala och nationella klimat- och energimålen. Investeringskoncepten skrivs utifrån de olika kommunernas förutsättningar och behov.

Bidraget om 60 000 Euro för att genomföra arbetet kommer från det europeiska initiativet European City Facility, som startades 2020 och stöder kommuner och grupper av kommuner i Europa att mobilisera kapital för omställning till ett fossilfritt och mer energieffektivt samhälle.

Arbetet med att ta fram investeringskonceptet ska vara klart om ett år.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp