Innehåll

Järfällahus viktiga roll förtydligas i nytt ägardirektiv

Järfällahus är en viktig aktör i arbetet med att skapa attraktiva bostadsområden, bryta segregationen och för att Järfällaborna ska känna sig trygga på gator och torg. Ett reviderat ägardirektiv förtydligar nu bolagets sociala ansvarstagande, ekonomiska mål samt utveckling av verksamheten.

– Under den här mandatperioden genomför Järfälla en samhällsoffensiv för att öka tryggheten i vår kommun och med det nya ägardirektivet kommer Järfällahus vara en offensiv aktör i det arbetet. Det handlar om att vi nu på allvar ska ta krafttag för att renovera beståndet, på sikt ska bolaget kunna bygga nya bostäder och vi ska växla upp hållbarhetsarbetet, säger Eva Ullberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Kommunägda Järfällahus AB har i det nya ägardirektivet fyra övergripande prioriteringar:

  • Arbeta för att öka tryggheten, bland annat genom att bryta segregationen och öka integrationen med målet att det inte ska finnas några utsatta områden i Järfälla 2032.
  • Renovera delar av beståndet. Vid renoveringarna ska bolaget ha ett tydligt hållbarhets- och trygghetsfokus.
  • Vara en aktiv aktör på Järfällas bostadsmarknad, bygga nya bostäder och säkerställa att bolagets andel hyresrätter på den lokala bostadsmarknaden inte minskar.
  • Arbeta aktivt för grön omställning i syfte att minska utsläpp och effektivisera resursanvändning.

– Vi vill att de utsatta områdena i kommunen får det stöd som behövs för att bryta utanförskap. Med det här ägardirektivet ger vi bolaget verktyg för att bryta segregation, bland annat ska tilldelningen av sociala kontrakt till dessa områden undvikas. För ytterligare effekt vill vi också tillåta ombildningar i dessa områden från hyresrätt till bostadsrätt förutsatt att beståndet som helhet inte minskar, säger Aphram Melki (C) vice ordförande kommunstyrelsen i Järfälla.

Under 2023 ska en strategisk plan tas fram för de kommande tio åren. Planen ska visa hur fastighetsbeståndet ska utvecklas hållbart.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp