Innehåll

Järfälla inför GVI mot grovt våld

Som ett led i arbetet för ett tryggare Järfälla kommer kommunen tillsammans med lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, Kriminalvården samt Upplands-Bro kommun att börja arbeta utifrån den uppmärksammade strategin Group Violence Intervention (GVI).

Strategin GVI handlar om att stoppa grovt våld och våld med skjutvapen som utförs av kriminella grupperingar samt öka tryggheten i samhället. En central utgångspunkt i GVI är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. Nu ansluter sig Järfälla kommun och tecknar avtal med Polisen och Kriminalvården.

– Jag är väldigt glad över att Järfälla kommun nu implementerar GVI-metoden tillsammans med Polisen och Kriminalvården. Det är ett viktigt led i arbetet med att få fler att lämna en kriminell livsstil och att minska det grova våldet som utförs av gängkriminella. Ytterst handlar det om att arbeta brottsförebyggande och säkerställa ett tryggt och säkert Järfälla, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Samarbetet utvecklas

Järfälla kommun har ett väl fungerande samarbete med lokalpolisen, bland annat kring utsatta områden och så kallade avhoppare. Genom avtalet om GVI utvecklas samarbetet ytterligare, något som lokalpolisområdeschef Torgny Söderberg ser positivt på.

– Vi har sedan tidigare en väl etablerad samverkan med Järfälla och Upplands Bro kommun. Med GVI-strategin kopplar vi nu på Kriminalvården vilket ger en utökad samverkan med ett tydligt och gemensamt fokus och mål. Tillsammans ska vi rikta resurser och insatser med fler verktyg för en gemensam kraftansträngning mot ett fåtal våldsdrivna aktörer som påverkar lokalpolisområdet.

Förutom Polismyndigheten stöttar de nationella myndigheterna Brottsförebyggande rådet och Kriminalvården de lokala aktörerna i arbetet med GVI.

– Kriminalvårdens viktigaste uppdrag är att minska återfall i brott och göra Sverige tryggare och säkrare. Att aktivt arbeta med att få kriminella personer att göra bättre val är en viktig del av vårt jobb. Därför är vi mycket glada för att GVI nu startar även i Järfälla. Kriminalvården har mycket att bidra med, säger Cecilia Löfström, frivårdschef på Kriminalvården.

Detta är GVI

Strategin Group Violence Intervention (GVI) – Gruppvåldsintervention på svenska – arbetades fram i USA på 1990-talet och går i korthet ut på att mobilisera polis, kommun och civilsamhälle runt det gemensamma målet att stoppa grovt våld. GVI togs till Sverige i slutet av 2010-talet. När strategin används i Malmö kallas den "Sluta skjut".

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp