Innehåll

Järfälla inspirerar till klimatomställning med modern mobilitet

Självkörande elbuss i Barkarbystaden.

Självkörande elbuss i Barkarbystaden. Foto: Nobina

Världens länder har svårt att enas kring åtgärder för att minska klimatpåverkan. Idag den 8 december, på European Viable Cities Day, visade Järfälla och 22 andra svenska städer att de tillsammans går före och arbetar konkret för att nå målet: klimatneutrala och hållbara städer till 2030.

Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 startade 2019 med nio svenska städer. Järfälla kommun anslöt till samarbetet 2020 och fortsätter nu att bidra i arbetet.

För att nå målen i Paris-avtalet behövs nya sätt att arbeta på alla nivåer i samhället. I Järfälla är transporter en av de största källorna till CO2-utsläpp, och därför läggs mycket kraft på projekt och investeringar som gäller klimatsmart mobilitet. Målet är att göra Barkarbystaden till en klimatneutral stad 2030.

– Järfälla är en pionjär inom intelligenta och effektiva mobilitetstjänster och Barkarbystaden är hemvist för ett av världens mest framstående stadsbyggnadsprojekt. Vi ser ett stort värde i att sammanföra företag och organisationer för att diskutera nya möjligheter och för att undanröja hinder som kan uppstå i arbetet med att utveckla Barkarbystaden, säger Emma Feldman (M),kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Under European Viable Cities Day den 8 december, som arrangerades av EU-kommissionens representation i Sverige samt Viable Cities, manifesterades det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 i en ceremoni med den politiska ledningen i 23 svenska kommuner, generaldirektörer från fem myndigheter samt Viable Cities ledning.

Klimatneutrala städer 2030

Borås, Borlänge, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Järfälla, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro and Östersund.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp