Innehåll

Järfälla kommun är ny partnerkommun med Uppsala universitet

Järfälla kommun och Uppsala universitet inleder nu ett utökat samarbete för att förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för lärarstudenter, genom satsningen Partnerskolor. Modellen går ut på att lärarstudenterna gör hela sin praktik på samma skola, istället för på olika skolor, som tidigare har varit fallet. Kommunen har utsett Tallbohovskolan till den första partnerskolan.

Syftet är att samverka om universitetets lärarutbildning, koncentrera placeringen av studenter i kommunens utsedda partnerskolor, starta lärar-forskarsamarbeten och att universitetet erbjuder kompetensutveckling för partnerskolors lärare. - Vi är glada och stolta över att vi har fått förtroendet från Uppsala universitet att handleda deras studenter, säger Carina Abrahamsson, rektor på Tallbohovsskolan.

Tallbohovsskolan valdes ut genom att Järfälla kommun utvärderade VFU-verksamheten på förskolor och grundskolor. Rektorer och biträdande rektorer fick svara på frågor om hur de tar hand om sina studenter. Tallbohovskolan fick flest poäng i utvärderingen och uppfyllde Uppsala universitets villkor för partnerskola och blev därmed utsedd till partnerskola från den första januari i år. Preliminärt planerar kommunen att under hösten 2021 också utse en förskola/förskolaområde till en partnerskola.

En av förhoppningarna med samarbetet är att studenter som gått ut lärarutbildningen och har gjort sin VFU på Tallbohovsskolan kommer att vara inarbetade i skolan, vilket kommer att kunna underlätta för framtida rekrytering av nya lärare till kommunen.

Samarbetet ska också kunna bidra till att ny forskning når ut till skolors personal samtidigt som verksamheternas kunnande och praktiska erfarenhet når lärare och forskare vid universitetet.

- Den 9 februari introducerade Uppsala universitet partnerskola för alla lärare på skolan. Det var avstampet för det här spännande samarbetet. Vi ser fram emot ett givande partnerskap, säger Carina Abrahamsson.

Du kan läsa mer om VFU i Järfälla kommun på www.jarfalla.se/vfu

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp