Innehåll

”Järfälla – kommunen som bjuder in till dialog”

Upphandlingar kan vara snåriga och därför lägger nu Järfälla kommun extra krut på att hjälpa dig som företagare. Toppenbra tycker företagaren Björn Wahlstedt som har deltagit i både anbudsskolan och Walk & talk.

Björn Wahlstedt, vd på Cubile Utemiljö AB.

Björn Wahlstedt driver företaget Cubile Utemiljö. De erbjuder hjälp med snöröjning, sandning och sopning och designar och bygger också lekplatser, grönområden och parker. En stor del av deras verksamhet bygger på uppdrag som upphandlas av kommunen. Att Järfälla kommun nu satsar extra på att underlätta för företag i de här processerna tycker han är…
– … jättebra! Järfälla är verkligen en av få kommuner som bjuder in till en dialog på det här sättet. Anbudsskolan är ett bra exempel på hur upphandlare och anbudslämnare skapar förståelse för varandra.

Varför var anbudsskolan bra?

– Den lär dig hur offentlig upphandling går till. Själv har jag arbetat med upphandlingar sedan 90-talet så jag kan det rätt bra men är du ny på marknaden är det här en utmärkt möjlighet.

– För min del blev anbudsskolan framför allt ett kvitto på att kommunen verkligen vill att det här ska fungera. På Järfälla kommun är man medveten om att LOU (Lag om offentlig upphandling, reds.anm.) kan vara komplex och att man då väljer att underlätta för oss företagare tycker jag är toppen.

På vilket sätt kan upphandlingar vara ett bekymmer idag?

– Ett bekymmer kan vara att kraven på oss leverantörer inte är väl definierade. Desto bättre och tydligare kommunen gör sin upphandling och desto bättre de kontrollerar att man som anbudslämnare uppfyller kraven desto lägre är risken för överklaganden. Upphandlingarna blir mer träffsäkra.

Du deltog också i Walk & talk, ett promenadprat med Näringslivsbolaget, hur var det?

– Det var mycket, mycket bra! Det blev en lättsam och trevlig stund där jag fick chans att lyfta mina frågor som företagare och där jag också fick kontakt med de människor som faktiskt hanterar de här frågorna.

Vilka frågor lyfte du?

– Jag lyfte bland annat frågan om vart vi småföretag tar vägen i en växande kommun, var vi får plats med våra etableringar och våra lokaler i framtiden.

Och vad fick du för svar?

– Inga direkta och färdiga svar såklart, men vi fick till en bra dialog och det är jag tacksam för. Mycket kommunikation sker ju via mejl idag och då är det extra viktigt att också få till en fysisk dialog. Jag tycker det här var ett riktigt kreativt grepp av kommunen och efterlyser fler sådana träffar i framtiden.

Cubile sköter bland annat sopningen av torgen i Jakobsbergs centrum.

År 2022 – en satsning på företagarna

Järfälla Näringsliv AB och Järfälla kommun har under 2022 ambitionen att arbeta mer proaktivt mot företagen i Järfälla. Upphandlingsprocesserna kommer förbättras och kommunen kommer också att underlätta för företagens kompetensförsörjning. Allt för att förbättra företagsklimatet och servicen. Målet är bland annat att attrahera 500 nyetablerade företag och att bidra till att skapa 1 000 nya arbetsplatser.

Missade du anbudsskolan? Nu kommer nya chanser!

Under hösten genomförde Järfälla kommun anbudsskolan vid tre olika tillfällen. Totalt deltog 17 företag och fokus låg på att beskriva lagstiftningen för offentlig upphandling, hur kommunens krav ser och ut samt på att ge smarta tips till den som lämnar anbud.

Gensvaret då? Mycket positivt! Och därför har vi på Järfälla kommun beslutat att fortsätta med anbudsskolan även under 2022. Det blir ett tillfälle under våren och ett under hösten.

Det har även kommit in önskemål om en fördjupad utbildning av LOU och den kommer genomföras 16 mars. Intresserad?

Läs mer om utbildning i upphandling

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp