Gå direkt till sidans innehåll

Järfälla kommun genomför näringsfrämjande åtgärder

Större möjligheter för uteservering och förlängda betalningstider för företag är några av de åtgärderna som genomförs för näringslivet i Järfälla med anledning av covid-19.

– Vi känner att det är helt nödvändigt för oss i kommunen att göra det vi kan för att hjälpa och stötta våra lokala företagare. Många har redan tvingats ta en hård smäll under förra året och sitter nu i en allt svårare sits med hårdare restriktioner och inskränkta öppettider. Vi kommer alltid att fortsätta att göra det vi kan från kommunens sida för att stötta våra lokala företag, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Covid-19 har nu pågått under lång tid vilket har fått stora konsekvenser för näringslivet i kommunen. Eftersom krisen fortfarande fortgår och läget för näringslivet fortsatt är mycket ansträngt föreslås följande näringsfrämjande åtgärder för att mildra effekterna.

  • Tillfällig avgiftsfrihet för markupplåtelser för uteserveringar, säsongsrelaterade utomhuskiosker, torghandel och foodtrucks.
  • Järfälla kommun ska ha en generös hållning när det gäller utökning av yta för uteserveringar samt möjlighet att öppna uteserveringar omgående (förutsatt att polisen beviljar tillstånd).
  • Förlängda betalningstider för näringsidkare som bedriver näringsverksamhet i kommunen på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn inom markupplåtelser, serveringstillstånd, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsa i upp till 90 dagar, samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
  • Hyressänkningar till externa hyresgäster enligt den modell som har beslutats av riksdagen samt erbjuder anstånd om betalning av hyra i upp till 90 dagar. Järfälla kommun hemställer att Järfällahus gör detsamma.

De nya åtgärderna gäller till och med den 30 september 2021 om inget annat beslut fattas.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp