Innehåll

Järfälla kommun och Järfällahus förstärker trygghetsarbete

Utifrån Järfälla kommuns 77-punktsprogram för ökad trygghet och handlingsplan för utsatta områden så genomför nu Järfällahus och kommunen ett antal satsningar för att stärka trivsel och trygghet i bolagets bostadsområden.

– Tryggheten i kommunen är vår högsta prioritet och vi arbetar kontinuerligt för att stärka tryggheten i kommunen, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Bland satsningarna finns bland annat utökat antal trygghetsvärdar i Järfällahus bostadsområden och en ny satsning på miljövärdar. Dessa miljövärdar ska arbeta med att förbättra boendemiljön genom att bland annat hålla ordning i gemensamma utrymmen som till exempel soprum. Rekryteringen görs i samarbete med Järfälla kommun och målsättningen är att de anställda ska ha lokal anknytning och stärka bolagets lokala förankring.

– De viktiga och nya satsningar som nu görs för att stärka närmiljön i dessa områden är viktiga byggstenar för en ökad trygghet och trivsel just där. Det är även ett viktigt steg åt rätt håll vad gäller integration. Därför är jag glad att Järfällahus nu flyttar fram positionerna på detta sätt, säger Aphram Melki (C), kommunalråd och ordförande i utskottet för miljö- och social hållbarhet.

Järfällahus satsar också på att i samarbete med Polisen införa grannsamverkan i sina bostadsområden. Dessutom fortsätter arbetet med att minska den illegala andrahandsuthyrningen som är ett stort problem i bolagets bestånd. Arbetet påbörjades under 2019 men hindras idag av såväl pandemin som av långa handläggningstider i hyresnämnden.

– Vi arbetar med att stärka vår ställning som en socialt ansvarstagande hyresvärd. Detta innebär bland annat att stärka trygghetsarbetet i våra områden, men också att bekämpa kriminalitet som finns i vårt bestånd bland annat i form av svartkontrakt. Det är en mödosam process, men företaget satsar på att bekämpa detta och vi kommer inte att ge oss, säger Björn Lindfors (M), ordförande i Järfällahus.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp