Innehåll

Järfälla kommun och Polisen tecknar ny samverkans­överenskommelse

Järfälla kommun och lokalpolisen Järfälla tecknar gemensam överenskommelse för samverkan kring tryggheten i Järfälla kommun med särskilt fokus på offentliga miljöer och stoppad nyrekrytering till kriminella gäng.

Järfälla kommun och Polismyndigheten lokalpolisområde Järfälla har nu tecknat en ny överenskommelse tillsammans med ett medborgarlöfte för att öka tryggheten i kommunen. Efter att ha tagit fram en gemensam lokal lägesbild i Järfälla kommun så har ett antal områden identifierats och särskilt fokus i vårt samarbete kommer att inkludera:

  • Ökad trygghet i offentlig miljö
  • Stoppa nyrekrytering till kriminella gäng
  • Målinriktat arbete i syfte att omklassificera utsatta områden
  • Samverkan kring operativa resurser och riktade synlighetsinsatser i offentlig miljö för att öka tryggheten

Otryggheten kopplad till offentlig miljö har tydligt framkommit i dialoger, samverkansforum, trygghetskanaler och i sociala medier. Dialoger har också visat att särskilt stationsområdet i Jakobsberg, som är klassat som en öppen drogscen, upplevs som en otrygg plats och medborgare känner rädsla för att utsättas för brott på platsen.

– Jag är väldigt glad över att den nya samverkans­överens­kommelsen och medborgarlöftet är mer konkret och öppnar upp för att vi tillsammans med polisen kan stärka trygghetsarbetet ytterligare med gemensamma punktinsatser. Genom ett ännu mer aktivt samarbete så kan vi ta nästa steg i det brottsförebyggande arbetet men även när det kommer till gemensamma operativa insatser. Ytterst handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för en trygg kommun för alla järfällabor och företag, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun.

Järfälla kommun och lokalpolisen Järfälla ska tillsammans verka långsiktigt för att öka tryggheten i offentlig miljö, centrum och stationsområden och för att förbättra läget i utsatta områden. Inom ramen för samverkan ska också arbetet med att försvåra och stoppa nyrekrytering till kriminella nätverk och underlätta avhopp från kriminella nätverk prioriteras.

Det kommer att genomföras flera gemensamma operativa trygghetsinsatser under kommande år och lokalpolisen kommer att finnas på plats i trygghetskontoret i Jakobsberg vid tio tillfällen under året. Järfälla kommun och lokalpolisen Järfälla kommer också under året att starta upp ett utvecklingsarbete för att minska och förebygga grovt och dödligt våld land kriminella grupperingar.

Avtalet löper mellan 2021-11-18 och 2022-12-31 med möjlighet till förlängning.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp