Innehåll

Järfälla Lärcentrum anmäler
sig själv till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten

Järfälla Lärcentrum, den kommunala vuxenutbildningen, anmäler sig själv till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, då en enkät skickats ut utan att anonymisering aktiverats för respondenterna.

Järfälla Lärcentrum skickade ut en enkät till sina elever via e-postinbjudningar där personuppgifter oavsiktligt synliggjordes för respondenterna. Enkäten skickades ut via ett enkätverktyg där anonymisering inte aktiverats. Respondenterna kunde därför ta del av vilka som svarat och vad de har svarat. De personuppgifter som varit synliga är personnummer, namn och e-post. Berörda elever har kontaktats med information om incidenten.

Enkäten stängdes ner så fort upptäckten gjordes. Järfälla Lärcentrum har vidtagit åtgärder för att incidenten inte ska kunna upprepas. Järfälla Lärcentrum anmäler också personuppgiftsincidenten till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp