Innehåll

Järfälla Padel årets företagare i Järfälla

Emma Feldman och Mikael Gavelin i samband med utdelning av priset för Årets företagare 2021.

Mikael och Pernilla Gavelin som driver Järfälla Padel utses till årets företagare i Järfälla 2021. Utmärkelsen är ett årligen återkommande samarbete mellan Företagarna och Järfälla kommun.

Årets företagare är ett hederstecken till en enskild företagare som under året utfört en prestation som med hänsyn till förutsättningar och omständigheter framstår som en berömvärd förebild för företagare och samhället i övrigt.

– Att dela ut priset till årets företagare är en av de finaste uppdragen man har som kommunstyrelsens ordförande och ordförande i juryn för Årets företagare. Jag är väldigt glad över att i år ha fått dela ut priset till Mikael och Pernilla på Järfälla Padel Club. Deras verksamhet har sett en explosionsartad tillväxt och visar hur bra det kan gå om man vågar att satsa. Nu skapar de intäkter och arbetstillfällen samtidigt som de bidrar med lokalt engagemang för att göra Järfälla till en mer attraktiv och levande plats, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Juryns motivering

Årets vinnare representerar engagemang, vilja och mod. Förmågan att gå in i en ny bransch med en ny sport och samtidigt ha ett samhällsengagemang och en vilja att bidra till hela sportens utveckling är genomgående för årets pristagare. I ett läge när hela världen, Sverige och Järfälla drabbades av en global pandemi har årets vinnare fortsatt att driva sin verksamhet framåt och med nya mål. Man har breddat sin målgrupp och möjliggjort för både barn och äldre att kunna utöva sporten och samtidigt umgås i en trygg och säker miljö. Att på det sättet särskilt främja just äldres möjligheter till utövande av padel är något som juryn särskilt skulle vilja framhålla i det läge som vi fortfarande befinner oss i, där möjligheterna att utöva sport är fortsatt begränsade. Dessutom har man på ett föredömligt sätt lyckats värna både det lokala engagemanget samtidigt som man har utvidgat sig internationellt.

Juryn anser att Mikael och Pernilla har visat både ett brinnande engagemang och en stark drivkraft genom att starta och utveckla Järfälla Padel.

Klubben lyser med sin fina anläggning som beskrivs som en av de finaste i Sverige men också anses från besökande världsstjärnan Miguel Lamperti som den finaste anläggningen i Europa. Järfälla kommun har skapat ett fint idrottsområde med simhall, tennishall, ishall och där nu Järfälla Padel Club ligger och just padelhallen välkomnar till området med sin fina anläggning och utebana.

De har även genom att hålla kurser för allt från barn från 7-års åldern till seniorer, visat på innovationsförmåga. Man har ett stort engagemang i lokala aktiviteter. Man anordnar lokala och internationella tävlingar och medverkar också ute i Europa på tävlingar. I årets tävling Årets Anläggning var man med i topp tio av cirka 500 padelanläggningar i Sverige.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp