Gå direkt till sidans innehåll

2019-06-13

Järfälla planerar för fler LSS-bostäder

Järfälla kommun planerar fram till 2023 för ett 40-tal bostäder med särskild service enligt LSS. Bostäderna är fördelade på gruppbostad och servicebostad och ska finnas i Barkarby, Jakobsberg och Viksjö. Ett av boendena kan komma att byggas och ägas av kommunen, övriga integreras i vanliga bostadshus.

Behovet av bostäder i Järfälla med särskild service enligt LSS bedöms fram till och med år 2023 vara tre gruppbostäder med vardera cirka sex lägenheter och två servicebostäder med vardera cirka tolv lägenheter.

– Denna plan skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att planera inför framtiden. I Järfälla ska alla kunna bo och trivas och detta är en viktig pusselbit för att möta alla medborgare i takt med att kommunen växer, säger Dan Engstrand, kommunalråd och ordförande i socialnämnden (M).

Eftersom de flesta gruppbostäder för LSS planeras att integreras i vanliga bostadshus så är de beroende av tidplanen för bostadsbebyggelsen. Ett försenat bostadsprojekt innebär i praktiken också ett försenast LSS-boende. För att säkerställa att något gruppboende för LSS färdigställs inom de närmaste åren undersöker Järfälla kommun nu möjligheten att bygga ett LSS-boende på kommunal mark med kommunen som byggherre och fastighetsägare.

Idag finns cirka 200 platser inom bostad för särskild service i Järfälla. Bostäderna finns i

villor, radhus eller flerfamiljshus. Knappt en tredjedel av bostäderna ägs av kommunen, drygt en tredjedel av Järfällahus AB och drygt en tredjedel av andra fastighetsägare. Verksamheten drivs av kommunen eller av privata utförare.

Fakta LSS-boende

Ett LSS-boende avser en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som innebär en bostad som är anpassad för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. De två vanligaste typerna av boenden är gruppbostad och servicebostad. Gruppbostad har 4-6 lägenheter samlade kring ett gemensamhetsutrymme, med personalutrymme och egen personal. Servicebostad innebär flera lägenheter i samma eller närliggande hus med närhet till gemensamhetsutrymme och personalutrymme.

Upp