Gå direkt till sidans innehåll

Järfälla satsar på stöd till anhöriga

Nu har Järfälla två anhörigkonsulenter som kan ge stöd till dig som stödjer. Fokus ligger på demens/senior, psykisk ohälsa och fysisk, intellektuell, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel diagnoserna adhd och autismspektrumtillstånd.

Alla är vi anhöriga, men vissa har en större utmaning i sin anhörigroll oavsett släktskap eller vänskap. Då kan det behövas stöttning, råd och avlastning.

- Det är viktigt att den som är anhörig även ser till sina behov och tar hand om sig själv för att orka med sitt anhörigskap, säger Hanna Aju, anhörigkonsulent med fokus på seniorer.

- Du som är anhörig, är också viktigast! säger nyanställda anhörigkonsulenten Malin Karlsson, med fokus på funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

Järfälla anhörigstöd erbjuder individuell vägledning och stödsamtal, anhöriggrupper och öppna föreläsningar, ofta i samarbete med lokala föreningar. De kan även hjälpa till att hitta rätt stöd i kommunen, till exempel från socialtjänsten.

Anhörigmånad i oktober

Temat är ”Vad behöver du som anhörig?” Träffa anhörigkonsulenterna på olika platser i kommunen och få reda på vilket stöd som just du kan få. Ingen föranmälan.

Här hittar du programmet

Kontakta oss!

Vill du boka tid för enskilt samtal? Hör av dig! Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och för inga journaler.

Du som är anhörig till en person som är äldre, har psykisk ohälsa, är långvarigt sjuk eller har en demenssjukdom, kontakta Hanna Aju.

Telefon: 08-580 28 927 eller 070-002 44 10

E-post: anhorigstod@jarfalla.se

Du som är anhörig till en person som har psykisk ohälsa eller psykisk-, intellektuell-, fysisk- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kontakta Malin Karlsson.

Telefon: 08-580 28 441 eller 070-002 49 14

E-post: anhorigstod@jarfalla.se


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp