Innehåll

Järfälla signerar Europas första klimatkontrakt

I dag tar Järfälla täten i klimatomställningen och signerar, tillsammans med åtta andra städer, fyra myndigheter och Viable Cities, Europas första klimatkontrakt.

I dag tar Järfälla täten i klimatomställningen och har tillsammans med åtta andra städer, fyra myndigheter och Viable Cities, signerat Europas första klimatkontrakt. (Foto: Teodor Axlund)

Genom Klimatkontrakt 2030, som signeras idag under European Viable Cities Day, åtar sig Järfälla att snabba på omställningen till klimatneutralitet och ökad hållbarhet. Viable Cities och myndigheterna - Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket - åtar sig att stötta och underlätta arbetet.

– Vi har höga ambitioner. Att vi idag signerar Klimatkontrakt 2030 innebär att vi aktivt arbetar och utmanar för att vårt stora stadsbyggnadsprojet i Barkarby redan 2030 ska bli en klimatneutral stadsdel. Vi ska vara en förebild för andra städer, både i Sverige och i världen, som vill öka takten i klimatomställningen, säger Aphram Melki, ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet.

Signerandet av Klimatkontrakt 2030 innebär att Järfälla tar ett helhetsgrepp kring klimatneutral samhällsbyggnad och undersöker hur modern mobilitet, digitalisering, elektrifiering, samhällsplanering och ett större medborgarengagemang kan bidra till klimatneutralitet i Barkarby och i framtida stadsutvecklingsprojekt.

– Järfälla är en expansiv kommun vilket kräver en smart och långsiktigt hållbar stadsplanering. Vi har redan tagit stora kliv mot minskade utsläpp genom innovativa mobilitetslösningar och vill fortsätta vara en kommun i framkant. Företagen och invånarna har en viktig roll i klimatomställningen och vi ser en möjlighet att skala upp arbetet ytterligare genom att skapa plattformar för gemensamt samarbete och engagemang, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

– Svenska städer tar nu ledningen i Europa och visar med Klimatkontrakt 2030 vägen för den omställning som alla städer måste göra. Klimatkontrakt 2030 är början på ett långsiktigt samarbete mellan nio kommuner, svenska myndigheter och – snart också – EU, säger Allan Larsson, styrelseordförande Viable Cities.

Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer och ger goda möjligheter till utvecklat europeiskt samarbete. Ambitionen är att Sverige som föregångare ska inspirera ett europeiskt Climate City Contract som kan bidra till snabbare omställning.

– De nio städerna som idag har undertecknat Climate City Contract är en inspirationskälla för alla europeiska städer som vill bli klimatneutrala. Under 2021-2027 kommer EU:s forsknings- och innovationsprogram “Horizon Europe” att hjälpa EU-städer i deras klimatomställning och vi hoppas på många fler europeiska klimatkontrakt, säger Christian Danielsson, chef vid EU-kommissionen I Sverige.

De nio städerna – Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö – testar nya lösningar och lär av dem så att andra städer enklare och snabbare ska kunna ställa om.

Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande, har idag signerat Europas första Klimatkontrakt för Järfällas räkning. "Järfälla är en expansiv kommun vilket kräver en smart och långsiktigt hållbar stadsplanering. Vi har redan tagit stora kliv mot minskade utsläpp genom innovativa mobilitetslösningar och vill fortsätta vara en kommun i framkant."

Aphram Melki, ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet i Järfälla, har idag signerat Europas första Klimatkontrakt. "Vi har höga ambitioner. Att vi idag signerar Klimatkontrakt 2030 innebär att vi aktivt arbetar och utmanar för att vårt stora stadsbyggnadsprojet i Barkarby redan 2030 ska bli en klimatneutral stadsdel."

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp