Innehåll

Järfälla stärker kompetens och kvalitet inom äldreomsorgen

Ett 60-tal medarbetare inom Järfälla kommun har sedan 2020 börjat studera till undersköterska inom satsningen äldreomsorgslyftet. Nu är den första gruppen undersköterskor färdiga med utbildningen.

– Syftet med utbildningen är att höja kvaliteten och stärka kompetensen inom äldreomsorgen. Dessutom satsar Järfälla extra på språkkurser, så att även medarbetare som inte har svenska som modersmål kan få möjlighet att utbilda sig till undersköterska, säger Lennart Nilsson, ordförande i äldrenämnden (KD).

Äldreomsorgslyftet, som är en statlig satsning, syftar till att höja kompetensen inom äldreomsorgen hos såväl personal som chefer. Arbetet inleddes 2020 och fortsätter fram till 2023 och innebär att den som arbetar inom äldreomsorgen får möjlighet att studera på betald arbetstid för att bli utbildad undersköterska. Projektet finansieras av Socialstyrelsen.

– Äldreomsorgslyftet en del i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning, vilket bidrar till verksamhetens utveckling, medarbetarnas yrkesutveckling och gör jobben mer attraktiva, säger Jenny Wilhelmsson, socialdirektör i Järfälla.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp