Innehåll

Järfälla stärker sin position som företagarkommun

Solrosor i Järfälla.

Järfällas företagare blir allt nöjdare med kommunens service. När SKR idag presenterar sina öppna jämförelser av företagsklimatet i kommunerna står det klart att Järfälla fortsätter att klättra i rankingen och placerar sig på topp tre i Stockholmsområdet, topp tre bland landets större kommuner samt på topp 20 totalt i landet.

I sina Öppna jämförelser av företagsklimatet i landets kommuner undersöker SKR hur nöjda företagen är med kommunens service. För 2021 ligger det genomsnittliga NKI-värdet (Nöjd Kund-Index) i Sverige på 74 av 100 möjliga. I Järfälla fortsätter den positiva utvecklingen från 2020 då kommunen ökade från 73 till 79. För 2021 har resultatet förbättrats ytterligare och Järfälla placerar sig nu på topp tre i länet genom en ökning av NKI-värdet från 79 till 82. Nationellt hamnar Järfälla på sjuttonde plats i rankingen.

Järfälla arbetar målmedvetet med förbättring av företagsklimatet i kommunen, och resultatet i NKI-mätningen är ett kvitto på att det går åt rätt håll.

– Ett livskraftigt företagande är viktigt för Järfälla och ett gott företagsklimat är grunden för att bygga vår kommun stark. Som företagare ska man känna att man är viktig för kommunen. Att vi har förbättrat vårt resultat ytterligare i NKI:n ser jag som ett viktigt steg mot ett företagsklimat i toppklass, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla och ordförande i Järfälla Näringslivs AB.

Företagsklimatet är ett av fokusområdena i kommunens näringslivsstrategi som bland annat innehåller åtgärder kring medarbetarnas syn på företagens samhällsroll, att förbättra service och servicekultur samt att öka utbudet av digitala tjänster för företagare.

– Tack alla företagare som tar sig tid att svara på SKR:s frågor! För att vi ska nå ett företagsklimat i toppklass behöver vi få veta vad företagarna själva tycker att vi ska förbättra. Det känns väldigt bra att vårt arbete för Järfällas företagare ger resultat, och det är extra kul när det märks i en sån här mätning. Det ger lite extra energi, säger Vesna Jovic, kommundirektör.

Fakta om mätningen

Drygt 29 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

I den nya delen av mätningen som handlar om upphandlingar deltog nästan 3 000 företagare fördelat på 35 kommuner.

Mätningen genomförs i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA).

När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp