Innehåll

Järfälla startar framtidslabb för unga utan sysselsättning

Järfälla har i samarbete med Upplands-Bro beviljats medel från den Europeiska Socialfonden för att utveckla arbetet med kommunernas aktivitetsansvar. Medlen kommer att användas till att under två år ha ett Framtidslabb i respektive kommun.

- Jag är mycket glad att vi nu får tillgång till de här resurserna, med hjälp av dem kan vi fortsätta utveckla arbetet i kommunen för att stötta unga vuxna med psykisk ohälsa och hjälpa dem in på arbetsmarknaden, säger Richard Lindforss (M), ordförande i kompetensnämnden.

Framtidslabbet är ett projekt för ungdomar och unga vuxna i åldern 16-24 år. Det innefattar deltagare från kommunernas aktivitetsansvar, från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunernas socialförvaltningar samt deltagare som inte finns registrerade någonstans.

Fokus på unga med psykisk ohälsa

Projektet kommer att erbjuda ungdomar med psykisk ohälsa att under 20 veckor delta i aktiviteter så som vägledande och coachande samtal, hälsofrämjande insatser, prova-på-verkstad och diverse tematiska workshops. Aktiviteterna kommer att genomföras individuellt och i grupp.

Syftet med Framtidslabbet är att stärka individens självkännedom och kompetenser för att nå studier eller arbete för att i slutändan öka kapaciteten till egenförsörjning.

- Studier visar att ungdomar 16-24 år som inte studerar eller arbetar också löper mycket större risk att hamna i utanförskap senare i livet. Med det i åtanke är den här satsningen mycket välkommen. Vi behöver hitta nya, moderna och relevanta sätt att både nå målgruppen och bibehålla deras intresse och motivation. Och det kommer Framtidslabbet att hjälpa oss med, säger Madeleine Mjöberg, enhetschef/rektor vid Ung och Vux vägledning.

Kontakt

Har du frågor om Framtidslabbet? Hör av dig till Madeleine Mjöberg, enhetschef/rektor Ung och Vux vägledning.

Telefon: 070-002 72 46

E-post: madeleine.mjoberg@jarfalla.se

Läs mer om Ung och Vux vägledning här

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp