Innehåll

Järfällas unga stöttas att säga nej till tobak

Barn och unga i Järfälla ska växa upp i en tobaksfri miljö och inte börja snusa eller röka – det är målet med kommunens förebyggande arbete bland unga. Nu utbildas elever i Järfälla om riskerna med tobak – för hälsan och vår planet.

Tidig tobaksdebut har en avgörande betydelse för framtida tobaksvanor. Ytterst få börjar röka efter 20 års ålder. Därför riktas Järfällas förebyggande insatser i första hand till barn och ungdomar.

Rökning bland elever minskar generellt i kommunen. Snusandet däremot ökar något, precis som i resten av Sverige. En anledning till det kan vara det vita snuset, som många felaktigt tror är tobaksfritt.

Den här veckan deltar många av kommunens högstadie- och gymnasieskolor i en föreläsning med A Non Smoking Generation: ”Tobaksbarn – Barnarbete i ny förpackning”. Föreläsningen lyfter fram ett globalt perspektiv och ger unga starka argument till att avstå från tobak.

Många skäl att avstå tobak

En viktig del av det förebyggande arbetet är att se till att unga får rätt information om riskerna med rökning och snusning, men även om de konsekvenser som tobak innebär för en rättvis och hållbar utveckling. Att tobak är skadligt för hälsan är de flesta medvetna om, men att tobaksbruket här i Sverige även påverkar människor långt bortom landets gränser är det få som känner till.

– Vi pratar bland annat om att tobak motverkar alla FN:s sjutton hållbarhetsmål och att det vita snuset inte alls är tobaksfritt, säger Shanelle Sahlin, föreläsare från A Non Smoking Generation.

Föreläsningen genomförs på de flesta högstadieskolor och på Didaktus gymnasium under veckan, i vissa fall digitalt. Järfälla gymnasium har nyligen arrangerat en liknande aktivitet.

Järfällas förebyggande arbete

Kommunen jobbar även löpande för att barn och ungdomar inte ska utsättas för eller börja använda tobak:

  • Personalföreläsningar och föräldramöten om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelproblem.
  • Järfälla erbjuder många olika sorters stöd till föräldrar – en viktig skyddsfaktor!
  • Insatser som hindrar att barn exponeras för tobak; rökfria utomhusmiljöer, skyltar mot rökning på skolgårdar och kontroll i lokala butiker, så att barn och unga inte erbjuds att köpa tobak.
  • Grundskolans drogpolicy är tydlig: skolan ska vara en rökfri miljö och personal ska agera om elever använder tobak.

Vill du sluta röka eller snusa?

Hit kan du vända dig:

Sluta-Röka-Linjen - för dig som vill sluta med tobak

Kontakta din vårdcentral

Läs mer om "Tobaksbarn - barnarbete i ny förpackning"

Föreläsare A Non Smoking Generation: Shannelle Sahlin och Andrea Kärrman.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp