Innehåll

Kartläggning och åtgärdsplan ska
ge tryggare bostads­områden i Järfälla

I ett nytt samarbete mellan Järfälla kommun och stiftelsen Tryggare Sverige ska tre bostadsområden i Järfälla kartläggas utifrån ett trygghetsperspektiv. Arbetet ska mynna ut i en konkret åtgärdsplan för att minska brottsligheten och öka tryggheten i respektive område. Insatsen ingår som en del i 77-punkters­programmet för ökad trygghet i Järfälla.

– Ingen del av vårt Järfälla ska finnas med på listan över utsatta områden. Vi fortsätter att prioritera insatser som bidrar till att människor känner sig trygga här, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

I kartläggningen undersöks bland annat i vilken utsträckning utformningen av den fysiska miljön bidrar till uppkomsten av brott och otrygghet.

– Det är en högt prioriterad fråga att dessa områden ska lämna polisens lista för utsatta områden. Att stärka tryggheten i dessa områden är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att vi ska kunna förbättra integrationen i kommunen och det ligger helt i kommunens strategi för om­klassificering, säger Aphram Melki (C), kommunalråd och ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet.

Delar som ingår i kartläggningen:

  • Analys av relevant statistik
  • Intervjuer med nyckelpersoner
  • Trygghetsbesiktningar
  • Workshop med relevanta aktörer
  • Ta fram åtgärdsplan

Aktuella områden

Kartläggningen avser tre bostads­områden i Järfälla, varav två av dem idag är med på Polisens lista över utsatta områden. De tre aktuella områdena är Sångvägen och Söderhöjden/Tallbohov i Jakobsberg samt Termovägen i Kallhäll.

Andra trygghetsskapande insatser

Under året har flera trygghets­skapande insatser genomförts. Bland annat har en trygghetslokal har etablerats i centrala Jakobsberg, mobila väktare ronderar kommunen och trygghetskameror har monterats i Jakobsbergs centrum. Dessutom finns numera ett trygghetnummer som Järfällaborna kan ringa om de känner oro eller upplever en osäker situation.

Järfälla kommuns trygghetsnummer:

Telefonnummer: 010-210 94 44

Söndag-torsdag: 16.00-00.00

Fredag-lördag: 16.00-02.00

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp