Innehåll

Kommunens hållbarhetspris till Lidl och boxande eldsjäl

Hederspris: Claes Gustavsson och Tommy Petersson, fastighetsavdelningen. Hållbarhetspris Miljö: Christian Sjöström, Lidl. Hållbarhetspris social hållbarhet: Thor Lagerström

Från vänster: Claes Gustavsson och Tommy Petersson, fastighetsavdelningen. Christian Sjöström, Lidl. Thor Lagerström.

Lidl Sverige och boxningstränaren Thor Lagerström tilldelas Järfälla kommuns hållbarhetspris 2022.

För att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljö och social hållbarhet har Järfälla kommun instiftat ett hållbarhetspris. Priset delas in i två kategorier:

  • Pris för insatser inom miljöområdet
  • Pris för insatser inom social hållbarhet

Kategori miljö

Hållbarhetspriset inom kategori miljö tilldelas Lidl Sverige för sitt ambitiösa hållbarhetsarbete.

Lidl Sverige

Lidl Sveriges huvudkontor i Barkarby är miljöcertifierat och hållbarhetstänket genomsyrar hela kontoret där de bland annat har möbler av återvunnen plast, solceller och sedumtak. Lidl deltar även i kommunens projekt CERO Big 7 som syftar till att minska koldioxidutsläpp från arbetspendling. Medarbetarna uppmuntras till att resa mer hållbart och får utbildning inom energieffektivisering. De ställer tuffa krav på sina råvaror och hållbarhetsarbetet är en integrerad del i deras affärsmodell. Lidls engagemang för hållbarhetsarbete är ett gott exempel som kan inspirera andra företag.

Kategori social hållbarhet

Hållbarhetspriset inom kategori social hållbarhet tilldelas Thor Lagerström för sitt mångåriga arbete inom boxningen i Järfälla.

Thor Lagerström

Thor Lagerström prisas för sitt mångåriga arbete inom boxningen i Järfälla. I över 35 år arbetade Thor genom idrotten för att motverka utanförskap och för att stärka ungdomar, inte minst ungdomar som växt upp i områden med socioekonomiska utmaningar. Thor är och har under sin tid som tränare varit en stor förebild för unga som genom en meningsfull fritidsaktivitet fått både ett stärkt självförtroende och förutsättningar för en god hälsa. Priset hoppas inspirera till fortsatta satsningar i linje med Thors engagemang.

Hedersomnämnande

Projekt Ålstaskolan tilldelas ett hederspris inom miljö.

Projekt Ålstaskolan

Projekt Ålstaskolan prisas för att man har valt en okonventionell metod att rena mark från PFAS. Metoden innebär att föroreningarna tas upp av träd istället för att massorna flyttas till annan plats alternativt täcks över. Projektet visar på nytänkande och man vågar prova nytt och kan med detta inspirera andra. Tack vare ett engagemang utöver det vanliga och ett mycket gott samarbete med inblandade har man gjort en framåtsyftande lösning som är unik i sitt slag.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp