Gå direkt till sidans innehåll

2019-04-18

Kommunens hantering av illegala bosättningar

Just nu skrivs det och kommenteras mycket om illegala bosättningar och den nedskräpning dessa medför. Här vill vi ge en faktabaserad information om hur kommunen jobbar med dessa frågor. Kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman ger även sin syn på saken.

– Jag ser allvarligt på nedskräpningen i Järfälla. Som fastighetsägare ansvarar vi för att städa och hålla rent på vår egen mark och det ska vi självklart göra. Kommunen ska hantera det som ligger inom vårt ansvarsområde och som vi har befogenhet att genomföra. Vi beslutade även i budget för 2019 att försöka hjälpa privata fastighetsägare med avhysningar, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I budgeten för 2019 tillfördes också mer medel för uppstädning.

– För mig är det viktigt att Järfälla är tryggt och snyggt. Därför har vi tillfört 1,3 miljoner i budgeten till bygg- och miljöförvaltningen för att intensifiera städningen. Vi kommer att fortsätta att prioritera de här frågorna under mandatperioden mer intensivt än vad som har skett under de senaste fyra åren, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Nedskräpningen har varit ett hett ämne i sociala medier den senaste veckan, något som sätter fokus på frågan, men som också har tenderat att drabba tjänstemän inom kommunen. Det är aldrig rimligt att tjänstemän ska behöva känna oro inför att bli uppsökta i sitt hem eller under tider på dygnet då man inte är i tjänst.

– Jag önskar att debatten kunde fokusera på själva sakfrågan, det vill säga den nedskräpningen som sker i Järfälla istället för på enskilda medarbetare i kommunen som hängs ut orättvist sätt. Jag har fullt förtroende för kommunens personal och ser att de varje dag arbetar hårt för att göra sitt jobb på bästa sätt. Däremot är det alltid bra att löpande se över våra processer för att bli mer effektiva, säger Emma Feldman.

Så här arbetar kommunen

En illegal bosättning anmäls

Kommunens servicecenter tar emot anmälningar av illegala bosättningar från till exempel kommuninvånare. Ärendena hanteras sedan olika beroende på om det finns en detaljplan för marken eller inte, samt beroende på vem som äger marken.

Illegal bosättning på kommunens mark

Om bosättningen finns på kommunägd mark som är detaljplanelagd kontaktar servicecenter polisen och gör en anmälan med hänvisning till ordningslagen. När polisen genomfört avvisningen städar kommunen platsen.

Om bosättningen finns på mark som ägs av kommunen men inte är detaljplanelagd kan kommunen anmäla till polisen med hänvisning till brottsbalken, men även ansöka hos kronofogden om så kallad särskild handräckning. Efter genomförd avvisning städar kommunen platsen.

Efter städningen undersöker kommunen ifall hinder i form av till exempel bom eller betongavspärrning skulle kunna förhindra ny bosättning.

Illegal bosättning på mark som inte ägs av kommunen

Om bosättningen finns på mark som inte är kommunägd så hänvisar servicecenter till den aktuella fastighetsägaren. Servicecenter informerar om vem som äger marken. Fastighetsägaren väljer själv om och hur den vill agera.

Upp