Innehåll

Kommunfullmäktige 17 juni

Måndagen den 17 juni klockan 18:30 samman­träder Järfällas kommun­full­mäktige i kommunhuset i Jakobsberg. Du kan följa mötet direkt eller i efterhand här på webbplatsen.

Bland ärendena

 • Årsredovisning 2023 för Järfälla kommun, svar på minoritetsåterremiss.
 • Revisionsberättelse för 2023 samt Revisionsrapport - Granskning av årsredovisningen och bokslut 2023.
 • Flera exploateringsavtal för fastigheterna Veddesta 2:76, 2:96, Veddesta 2:73, Veddesta 2:65 (två delar).
 • Detaljplan för Veddesta IV, fastigheten Veddesta 2:76 m.fl, beslut om antagande.
 • Program för ökad trygghet, för antagande.
 • Elektrifieringsstrategi 2024-2030, för antagande.
 • Bostadsförsörjningsprogram 2024-2028 med utblick till 2032, för antagande.
 • Strategi för Järfällas prioriterade bostadsområden, för antagande.
 • Klimat- och energiplan för Järfälla kommun 2024-2030, för antagande.
 • Översyn av parkeringsnorm för Järfälla kommun avseende förskolor och skolor, återrapportering av
  uppdrag.
 • Motioner.
 • Interpellationer och frågor.

Läs handlingarna inför mötet

Följ mötet via webblänk

Besökare

Ingen föranmälan krävs och åhörare tas in i mån av plats och i turordning utifrån när personen anländer. Ingång sker på baksidan av kommunhuset som ligger på Vasaplatsen 9-11 i Jakobsberg.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp